Lateral epikondylit eller vanlig extensor tendinopati (vanligen känd som tennisarmbåge, musarmbåge och numera också padelarmbåge) är ett mycket vanligt tillstånd som orsakar smärta på utsidan av armbågen. Forskning tyder på att tennisarmbåge årligen påverkar mellan 1–3% av befolkningen (nhs.uk, 2020).

Det är det vanligaste klagomålet hos personer som uppvisar ihållande armbågssmärta, vilket står för två tredjedelar av fallen. Kvinnor och män drabbas lika ofta, där det vanligaste åldersintervallet är mellan 35–54 år.

Tillståndet ses som en "överbelastningsskada". Det är vanligt hos människor som ägnar sig åt racketsporter (därav namnet), men också hos personer som regelbundet lyfter vikter eller har manuella eller repetitiva arbetsuppgifter (som målare, murare och snickare).  Men det drabbar idag också väldigt många som sitter framför datorn.

Tennisarm skada

 

Vilka är symptomen på tennisarmbåge?

  • Smärta, punktömhet och ibland svullnad på eller runt armbågsbenet och musklerna på utsidan av armbågen.
  • Smärtan förvärras ofta när vi greppar tag i något, till exempel när man lyfter vikter, möbler, disk, kaffekoppar och verktyg eller spelar tennis eller paddel. Men även när vi bär till exempel matkassar, barn, resväskor. Smärta är också vanligt vid vridande rörelser som att öppna burkar eller vrida dörrhandtag.
  • Smärta kan också vara extrem när något slår i armbågen, t.ex. genom att slå den mot en vägg eller mot ett skåp.

Tennisarmbåge kan vara ett extremt frustrerande, smärtsamt och försvagande tillstånd, särskilt om det påverkar din förmåga att utföra enkla vardagsuppgifter och spela den sport du tycker om. De flesta fall av tennisarmbåge kan hanteras bra med specialistrådgivning och en kombination av träning och aktivitetsmodifiering. 

Musarm

Vad är hyaluronsyrainjektioner?

Användningen av injektioner av hyaluronsyrainjektioner i muskel- och skelettbehandling har varit rutin i injektionsterapipraxis under de senaste tio åren (Gorelick et al., 2015). Hyaluronsyrainjektioner har ansetts vara ett säkert och effektivt sätt att hantera senproblem.     

Hyaluronsyra förekommer naturligt i människokroppen. Den finns överallt där fukt lagras eller där smörjning krävs för att eliminera friktion. Det finns vanligtvis i våra leder och kan fungera som en stötdämpare, smörjmedel och som ett molekylärt filter (för inflammatoriska molekyler) och potentiellt minska inflammation (Stellavato et al, 2019).

Egentligen är det fel att kalla det en syra då det är mer som en sockermolekyl som drar till sig vätska vilket ger stötdämpning och minskar friktionen.

Hyaluronsyra framställs nu på kemisk väg vilket mer eller mindre har eliminerat allergiska reaktioner. Hyaluronsyra användas som behandling, levererad genom injektion, för smärtsamma degenerativa leder (artros) och senor. Hyaluronsyrainjektioner anses vara en säker behandling, med högkvalitativa hyaluronsyraprodukter (som Arthrex Hyalur) som alltmer blivit tillgängliga. Patienter kan få en stor nytta av en enda injektion eller genomgå en serie injektioner med bestämda intervall. Vår specialist diskuterar gärna detta individuellt med dig för att avgöra vilket som är det lämpligaste behandlingsalternativet för dina omständigheter och tillstånd.  Normalt rekommenderas en serie på 3–5 injektioner, där det vanligaste är 3, med en veckas mellanrum

Hyaluronsyrainjektioner används ofta vid behandling av artros. Under de senaste åren har hyaluronsyra blivit ett mycket säkert och effektivt alternativ till kortisoninjektioner. I vissa fall kan patienter inte tolerera kortisoninjektioner på grund av redan existerande medicinska tillstånd eller tar mediciner som inte kan tas på ett säkert sätt tillsammans med behandling med kortisoninjektioner. Dessutom finns det vissa bevis för att injicering av kortison i leder och runt senor kan, om de används upprepade gånger och i höga doser, ha en skadlig effekt på deras struktur, och att upprepa dessa kräver noggrant övervägande. Av denna anledning är det kanske inte alltid lämpligt att använda kortisoninjektioner runt viktbärande eller lastbärande senor. Hyaluronsyra däremot är ett naturligt förekommande ämne och kan upprepas med 6 till 12 månaders intervall för att hjälpa till att hantera smärta och smörja leden och/eller senan

Hyaluronsyrainjektioner för tennisarmbåge - padelarmbåge?

Hur fungerar injektion av hyaluronsyra för ett problem med en sena?

De smörjande egenskaperna hos hyaluronsyra har visat sig öka senglidningen och minska agglutinationer (klibbighet) i senan, vilket gör att den kan arbeta mer effektivt som om den vore "väloljad". Hyaluronsyra blockerar smärtreceptorer, hindrar inflammatoriska mediatorer och är ett effektivt transportmedium för näringsämnen. (Läs gärna mer här.)

Hyaluronsyra skapar effektivt en harmonisering för den behandlade vävnaden och de omgivande strukturerna vilket minskar smärta och ökar funktionen.

Hur administreras det?

Injektionen ges under ultraljudsvägledning för att noggrant placera nålen i den mest skadade delen av senan. Där den gemensamma sträcksenan vid armbågsleden är inblandad, injiceras hyaluronsyra i själva senskidan och produkten kommer att fördelas, genom att du utför vardagliga rörelser, längs hela senan.

Injektion tennisarm ultraljud

Finns det vetenskapliga bevis på att det är en effektiv behandling?

Gorelick et al. (2015) konstaterar att hyaluronsyra spelar en betydande roll under utveckling, sårläkning och regenerering och har antiinflammatoriska effekter samt möjligheten att dess närvaro kommer att återställa normal vävnadsfunktion. Denna vetenskapliga undersökning stödde användningen av en enda hyaluronsyrainjektion som terapi för lateral epikondylit framför användningen av kortisoninjektioner. Dessutom kan effekten av kortison hos vissa patienter minska med tiden, vilket stod i kontrast till hyaluronsyrans effekt. Vissa studier har rekommenderat att hyaluronsyrainjektioner, under vissa omständigheter, skall användas istället för kortisoninjektioner . Ett argument är att hyaluronsyra har en gynnsam biverkningsprofil jämfört med kortison. Då kortisoninjektioner har negativa effekter på vävnader undviker vi det i största möjliga omfattning och rekommenderar andra substanser för injektion, vilka ej har nedbrytande effekter.

Petrella et al. (2010) studerade 331 på varandra följande patienter i en randomiserad klinisk prövning, som administrerade hyaluronsyra till 165 patienter med tennisarmbåge jämfört med 166 som fick saltlösning (placebo) injektioner. Patienter i studien visade en signifikant förbättring av smärta i hyaluronsyragruppen, både i vila och efter grepptestning, efter en ettårsperiod. Återigen noterade författarna inga biverkningar.

En systematisk översikt och metaanalys av Dong et al (2016) fann att hyaluronsyrainjektioner har visat sig vara effektiva, men deras överlägsenhet måste bekräftas av mer forskning.

Fogli et al. (2017) fastställde att ultraljudsguidade injektioner av hyaluronsyra gav signifikant smärtlindring och minskning av sentjocklek och neovaskularisering (nytt blodflöde som indikerar inflammation). I denna studie behandlades 71 senor (inklusive 26 med lateral armbågstendinopati) med en serie av ultraljudsledda injektioner – en injektion per vecka, under tre på varandra följande veckor. Sammanfattningsvis konstaterade författarna att dessa kliniska fynd, återigen i frånvaro av biverkningar, kan bekräfta att hyaluronsyrainjektioner utgör ett säkert och effektivt alternativ vid hantering av smärtsamma tendinopatier.

Vi använder för närvarande Hyalur från Arthrex för våra injektioner av hyaluronsyra.

Om du vill diskutera din armbågssmärta, vänligen kontakta vår injektionsspecialist legitimerad naprapat Fredrik Jensen.

Övriga armbågsproblem:

  • Golfarmbåge
  • Olecranon bursit
  • Distal biceps tendinopati
  • mm

Du behöver inte remitteras av en läkare för att få hyaluronsyrainjektioner. Din behandling inkluderar en klinisk bedömning och en ultraljudsvägledd injektion. Om du vill ha mer information eller vill boka en tid, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller boka en tid ONLINE.

Arthrex Hyalur Hyaluronsyra populärt kallat tuppkam

Rekommenderat 3-5 behandlingar med 1 veckas mellanrum. Uppföljande behandling efter 5-6 månader eller vid behov.

Hyalur

  • 1.900 kr/injektion (två injektioner/lokalisationer under samma behandling kostar totalt 3.100 kr.)
  • I samband med PRP/ACP/PRF 1.500 kr/injektion.

Referenser:

Dong, W., Goost, H., Lin, X-B., Burger, C., Paul, C., Wang., Z-L., Kong, F-L., Welle, K., Jiang, Z-C, & Kabir, K. (2016). Injection therapies for lateral epicondylalgia: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. BJSM. 50(15).

Fogli, M., Giordan, N. & Mazzoni, G. (2017). Efficacy and safety of hyaluronic acid (500–730kDa) Ultrasound-guided injections on painful tendinopathies: a prospective, open label, clinical study. Muscle, ligament and tendons journal. 7(2): 388–395.

Gorelick. L., Gorelick. A.R., Saab. S., Ram. E. & Robinson. D. (2015). Lateral Epicondylitis Injection Therapy: A Safety and Efficacy Analysis of Hyaluronate versus Corticokortison Injections. Advanced Techniques in Biology & Medicine. 3 (2).

Petrella, R.J., Cogliano, A., Decaria, J., Mohamed, N. & Lee, R. (2010). Management of Tennis Elbow with sodium hyaluronate periarticular injections. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 2 (4).

Stellavato, A., Vassallo, V., La Gatta, A., Virginia, A., Pirozzi, A., De Rosa, M., Balato, G., D’Addona, A,. Tirino, V., Ruosi, C. & Schiraldi, C. (2019). Novel Hybrid Gels Made of High and Low Molecular Weight Hyaluronic Acid Induce Proliferation and Reduce Inflammation in an Osteoarthritis In Vitro Model Based on Human Synoviocytes and Chondrocytes.

https://www.nhs.uk/conditions/tennis-elbow/