Vad är hyaluronsyra?

Ledbrosk är den släta och glatta, lågfriktionsdämpande, stötdämpande strukturen som täcker de inre ytorna av en led. Ledbrosk är en glatt och hal yta. I alla fall när det är en normalt fungerande led. Synovialmembranet är ledkapselns innersta hinna som ansvarar för produktionen av ledvätska, ledens naturliga smörjning. Både ledbrosket och synovialmembranet är rikt försedda med hyaluronreceptorceller. Hyaluronsyra binder lätt till hyaluronreceptorceller där den fungerar som en hinna mellan ledvätskan och ledbrosket, vilket ger ledsmörjning och stötdämpning (Sirin et al., 2018). Effektiv ledsmörjning är beroende av hyaluronsyrans viskoelastiska egenskaper. Viskositeten är i sin tur direkt relaterad till molekylvikten för hyaluronsyra. 

Hyaluron kemi

En minskning av molekylvikten för hyaluronsyra, sänker dess viskositet vilket resulterar i;

  • en dåligt smord led,
  • minskad förmåga att absorbera stötar och i slutändan artrosförändringar i leder (Bowman et al., 2018).

Den hyaluronsyra som vi använder, Hyalur, har en mycket hög molekylvikt (HMV).

Hyaluronsyra uppvisar en rad positiva egenskaper. Det fungerar i första hand som ett ledsmörjmedel. På grund av sin mycket trögflytande struktur stöder den ledutrymmet vilket möjliggör ytterligare stötdämpning. Dessutom reglerar hyaluronsyra proteinsyntesen och fungerar som en renare av fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva, instabila celler som kan orsaka patologiska sjukdomsprocesser i en led (Ziskoven et al., 2010).

Vad är hyaluronsyra gjord av?

Traditionellt framställdes hyaluronsyra med hjälp av tuppkammar. Men detta har nu i stor utsträckning ersatts av en process som kallas biojäsning. Biofermentering använder specifika bakteriekulturer för att producera en syntetisk hyaluronsyralösning. Biofermentering har en högre säkerhetsprofil och är mer kostnadseffektiv än hyaluronsyra framställd med tuppkammar och är därför nu den föredragna produktionsmetoden. Tidigare var det en risk för allergiska reaktioner då en del personer var allergiska mot fåglar. Med den nya framställningsmetoden är allergiska reaktioner ytterst ovanliga.

Är hyaluronsyrainjektioner smärtsamma och säkra att utföra?

Injektion skuldra ultraljud

Lateral epikondylit eller vanlig extensor tendinopati (vanligen känd som tennisarmbåge, musarmbåge och numera också padelarmbåge) är ett mycket vanligt tillstånd som orsakar smärta på utsidan av armbågen. Forskning tyder på att tennisarmbåge årligen påverkar mellan 1–3% av befolkningen (nhs.uk, 2020).

Det är det vanligaste klagomålet hos personer som uppvisar ihållande armbågssmärta, vilket står för två tredjedelar av fallen. Kvinnor och män drabbas lika ofta, där det vanligaste åldersintervallet är mellan 35–54 år.

Tillståndet ses som en "överbelastningsskada". Det är vanligt hos människor som ägnar sig åt racketsporter (därav namnet), men också hos personer som regelbundet lyfter vikter eller har manuella eller repetitiva arbetsuppgifter (som målare, murare och snickare).  Men det drabbar idag också väldigt många som sitter framför datorn.

Tennisarm skada

 

Vilka är symptomen på tennisarmbåge?

Proloterapi - Prolotherapy

(Uppdaterad 20211215)

Vad är proloterapi och hur kan det hjälpa dig?

Det är en vanlig fråga.

Tyvärr vet inte de flesta vad proloterapi är och vem det är som kan bli hjälpta av denna behandling.

För de flesta i Sverige är det en helt okänd behandling.

Enkelt kan det beskrivas med att ledband och andra vävnader runt leder som knäled, höftled och axelled har blivit uttänjda och skadade.

Ledbanden har blivit skadat och har sedan inte läkt korrekt utan har blivit degenererade. Det innebär att ledbanden är nedbrutna och försvagade. Den bindväv som ledbandet består av har inte läkt ordentligt, ofta pga inflammationshämmande medel intas när skadan har skett. Inflammationshämmande mediciner gör visserligen att det gör mindre ont men nackdelen med dessa mediciner är att läkningen hämmas. Det finns många vetenskapligastudier som visar att inflammationshämmande mediciner negativt påverkar vävnaden vid läkning.

Skuldra med muskler proloterapiOfta har jag patienter som har fått höra att "De har fått inflammation" och att de skall äta inflammationshämmande medicin för att bli bra.

Men när man läser basal fysiologi (läran om hur kroppen fungerar) får man lära sig att inflammation är nödvändig och den process som gör att kroppen läker.

Så varför skulle det helt plötsligt bli en diagnos att ha fått en inflammation?

Ja, det finns reumatiska sjukdomar som gör att kroppen reagerar på sin egen vävnad och det skapas inflammationer hela tiden. Det är inte dessa jag pratar om.

Som exempel får patienter ofta höra att de har fått tendinit,vilket säger att det är en inflammation i senan. Studier där biopsier (små bitar av vävanden tas ut och granskas histologist i mikrospop) visar att det är avsaknad av inflammation som är problemet. Det skall heta tendinos eller tendinopati och inte tendinit. Dessa behandlas helt olika. Den rekommenderade behandlingen med att begränsa inflammationen är tyvärr den som skadar mest.

 

Proloterapi har som mål att få ledbanden att återhämta sig och stramas upp vilket ger en stabilare led och med det mindre smärta och problem.

När en led är instabil skickar denna information till hjärnan om att det är problem med leden och musklerna runt leden spänns upp, vilket kan ge mer smärta och problem.

Hjärnan skickar också ut signaler om att smärtkemikalier skall utsöndras i vävnaden runt leden så att många olika saker som leden utsätts för, kan göra ont. Det kan vara helt normala rörelser men som helt plötsligt börjar göra ont.

Artros knäled olika stadier

Det är många som liter av smärta från artros och har svårt att få hjälp.

Men finns det hjälp att få?

En del säger att det inget finns att göra och att ledbrosket inte växer tillbaka, men är det sant?

Det enkla svaret är nej. Många kan bli hjälpta med sin smärta och det är oftast det som räknas.

Jag har nu i några år arbetat med PRP (Platelet Rich Plasma) och kan säga att det går att få hjälp med sin artros.

Men som allting annat hjälper det inte alla, en 10-15% blir inte hjälpta, men 85-90% kan markant sänka sin smärta.

 

Injektion med hyaluronsyra - tuppkam

Det finns nu också möjlighet att få injektioner med hyaluronsyra det som populärt kallas tuppkam. 

En behandlingsserie om 3-5 injektioner med 1 veckas mellanrum är det rekommenderade. Hyaluron kan också kombineras med PRP/ACP

För att säkerställa att injektionen sker på rätt plats använder Fredrik Jensen sig av diagnostiskt ultraljud där vi ser var nålen befinner sig och injektioner sker på rätt plats.

 

Ultraljud injektion PRP tennisarm

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen är utbildad på:

  • Hands-on Sweden (https://hands-onsweden.se/) och har gått A-kursen, B-fördjupningskurserna samt den avslutande C-kursen med avslutande teoretiska och praktiska prov, vilka måste vara godkända för att få godkänd kurs. Detta är en OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik.
  • SMUG (Sport Medicine Ultrasound Group) i London England i avancerad MSK Guided Injections vilket lärs ut på kadaver för att ge bästa träning.
  • Stem Cell Science i London i MSK Guided Injections med PRP där träningen sker på kadaver för bästa möjliga träning.

 

av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Kärt barn har många namn.

padelarmbåge

 

Med den explosion av spelare av padel som har skett har det också skett en klar ökning av patienter som söker för att de har ont på utsidan av armbågen. Padel är ett enkelt och socialt spel där det går att komma igång och spela väldigt fort.

Det har lett till att många har ökat sin träningsmängd till 4-6 pass i veckan och det har skett relativt fort. Efter ungefär 3-6 månader börjar problemen med armbågen komma.

Symptomen är att det gör ont att slå till bollen när du spelar men också alldagliga saker som att greppa en kaffekopp, plocka ur disken och greppa något.

Det är inte ovanligt att det också finns en känsla av svaghet.

Smärta padelarmbåge tennisarm musarm

Här på Rygg & Idrottskliniken använder jag ultraljudsdiagnostik för att undersöka senan som fäster in på armbågen. Ultraljudsundersökningen visar ofta att patienten har bristningar och svullnad i senan som fäster in i armbågen. Denna skada måste få tid att läka. Men då så många tycker att padel är så roligt har de fortsatt att spela. Ofta har ett s.k. epikondylitband används för att avlasta fästet. Vilket är bra men en negativ sak är att man fortsätter att spela för mycket.

  • Aktiv vila i 4-6 veckor är att rekommendera.
  • Att kolla över sin teknik är också en nödvändighet för att inte drabbas igen i framtiden.
  • Därefter gäller det att gradvis åter introducera padel där du kanske spelar 1 ggn/vecka de första 2-3 veckorna och sedan lägger till ett pass med 2-3 veckors mellanrum.
  • Går du för snabbt fram är det en stor risk att du kommer att drabbas igen.

Hur behandlar jag?