Uppdaterat (20211218)

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen har nu även möjlighet att undersöka med diagnostiskt ultraljud även kallat MSK ultraljud. 

Ultraljud axel

Vänster axelled. Avfotograferad med mobilkamera så kvaliteten på bilden är mycket sämre än verkligheten.

 

En stor fördel med diagnostiskt ultraljud är att det går att se t.ex. hur det rör sig i axelleden, är där en inklämning eller inte?

Vid hälsporre mäter jag tjockleken på senan för att se om den är påverkad eller ej  Detta har lett till bättre behandling och uppföljning.

Det har även varit en del Karpaltunnelsyndrom där vi har kunnat se om det är en inklämd medianus nerv eller inte.

Diagnostiskt ultraljud hjälper till att hitta den perfekta lokalisationen för att t.ex. köra stötvåg eller för att injicera PRP eller använda dry-needling.

Diagnostiskt ultraljud ökar säkerheten för att göra en korrekt diagnos vilket hjälper dig att få en korrekt behandling. 

Varför muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik?

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik är en ofarlig metod för att undersöka muskler, senor, ledband, nerver och leder. 

Det blir en ökad träffsäkerhet för att diagnostisera problem i rörelseapparaten. Tex hör jag ofta att en patient har fått diagnosen bursit i höften (inflammerad slemsäck). Vid undersökningen med det diagnostiska ultraljudet ser vi att bursit är mycket ovanligt. Det är nästan alltid en tendinos dvs ett kroniskt problem med senan eller senorna vid infästningen. Att då ha fått en kortisonspruta (vilken dessutom oftast är placerad utan ultraljud och därmed har mycket dålig träffsäkerhet) gör nästan aldrig problemet bättre. Då vi med det diagnostiska ultraljudet har sett vad orsaken är kan vi välja en lämplig behandling.

Likadant är det med axelleden. Här är det också vanligt att de har fått diagnosen inklämning (impingement) vilket vi också med diagnostiskt ultraljud kan se att det är ganska ovanligt. Även här är det oftast problem med senor, men även andra åkommor. Lokalisation och lämplig behandling kan väljas utifrån det som ultraljudet visar eller inte visar.

Diagnostiskt ultraljud har en hög upplösning och i många fall mer lämpligt än MR (magnetkamera). MR är bra på många saker men vi kan tex inte undersöka leden under rörelse, vilket vi kan med diagnostiskt ultraljud. När leden ej är i rörelse är det inte säkert att vi ser något problem. När vi rör på leden ser vi kanske att det trycks ut vätska ur ledhålan, vilket då inte behöver visa sig på MR. Vi kan också se att ett benutskott kanske inte alls medför något problem då leden inte alls blir påverkad av detta benutskott. Detta är bara några få och enkla exempel.

Diagnostiskt Ultraljud i Lund Skåne

 

Diagnostiskt ultraljud är också en snabb metod där vi omedelbart ser resultatet. Du som patient behöver inte vänta på resultatet utan kan nästan omgående få en korrekt behandling.

För att injicera i en vävnad så gör ultraljudsguidningen att vi kan vara i princip 100% träffsäkra. Det är en mycket stor fördel jämfört med blinda injektioner (utan ultraljud).

Ultraljud injektion PRP tennisarm

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen är utbildad på:

  • Hands-on Sweden (https://hands-onsweden.se/) och har gått A-kursen, B-fördjupningskurserna samt den avslutande C-kursen med avslutande teoretiska och praktiska prov, vilka måste vara godkända för att få godkänd kurs. Detta är en OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik.
  • SMUG (Sport Medicine Ultrasound Group) i London England i avancerad MSK Guided Injections vilket lärs ut på kadaver för att ge bästa träning.
  • Stem Cell Science i London i MSK Guided Injections med PRP där träningen sker på kadaver för bästa möjliga träning.

 Bild PRP London Fredrik Jensen naprapat suresh kumar Lorenzo Masci

På kurs i London 2019 med Lorenzo Masci och Suresh SudulaStem Cell Science