ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Arthrosamid

Arthrosamid för smärtlindring vid artros med endast en injektion.

Du kan också läsa om Arthrosamid här:

https://arthrosamid.com/sv

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Tryck här för att ladda ner en patientbroschyr på engelska.

Här hittar du några videos om Arthrosamid.

 

Arthrosamid är ett nytt sätt att behandla knäartros och ger patienterna ett bra alternativ till befintliga behandlingar. Behandlingen använder sig av en icke-biologiskt nedbrytbar hydrogelteknik som består av 97,5 % vatten och 2,5 % tvärbunden polyakrylamid. Vid injektion i knäleden fungerar Arthrosamid som en kudde som lindrar smärta och ger säker och långvarig lindring med en enda injektion.

Vad är Arthrosamid?

Arthrosamid är en typ av injektion som kallas intraartikulär polyakrylamidhydrogel (iPAAG) och som används för att lindra symtomen på knäartros.

Synovium är ett tunt membran som kantar leden och innehåller synovialceller som producerar ledvätska för att smörja och hålla leden frisk.

När hydrogelen injiceras i knäleden tas hydrogelen upp av synovialcellerna och införlivas i ett nytt synovialmembran inom fyra veckor. Vi tror att hydrogelen minskar inflammationen i synovialmembranet och därmed minskar smärta och svullnad i leden. Smärtlindringen kommer inom 4-6 veckor. Den ger också en dämpning av den inre ledkapselvävnaden.

Efter en injektion av Arthrosamid ser vi att svullnaden i ett artrosartat knä minskar betydligt.

Behandlingsprocess

Arthrosamid administreras genom en enda injektion direkt i knäleden. Före injektionen kan vi erbjuda lokalbedövning för att bedöva området runt knäet, vilket kan ge en lätt stickande känsla. Till skillnad från kirurgi är injektionen ett minimalt invasivt ingrepp som kan utföras i öppen vård. Före injektionen ges antibiotika för att förebygga eventuell infektionsrisk.
Arthrosamid är en intraartikulär polyakrylamidhydrogelinjektion som används för symtomatisk behandling av knäartros. Vid injektion direkt i knäledshålan återställer Arthrosamid synovialvätskans tjocklek, vilket förbättrar smörjningen och dämpningen av leden. Arthrosamid integreras dessutom i synovium i den inre ledkapseln och ger en dämpande effekt.

Steg 1

Huden steriliseras innan Arthrosamid injiceras

Steg 2

Eventuellt kommer huden först bedövas med lokalbedövning. För att säkerställa att nålen hamnar i knäleden används ultraljudsguidning. Är knäleden svullen kommer först överflödig ledvätska aspireras (tömmer knäleden på överflödig vätska). 

Steg 3

Arthrosamid injiceras i knäleden.

Steg 4

Nålen dras ut och ett plåster kommer att placeras över injektionsstället.

Vilka är biverkningarna av Arthrosamid?

Enligt studier är detta implantat väl tolererat.

Kortvarig smärta och obehag vid injektionsstället är den vanligaste biverkningen. Dessa symtom kan ibland pågå i 2-4 veckor, även om de är relativt lindriga. Knäleden kan också kännas fyllig eller utspänd. Dessutom kan svullnad av Bakercystan förekomma.

Sällsynta biverkningar är bland annat allergiska reaktioner och infektioner. Frekvensen av biverkningar är dock extremt låg.

VANLIGA FRÅGOR

Vilka andra leder kan gelen användas i?

Arthrosamid har endast studerats för behandling av knäartros. Därför rekommenderas det för närvarande endast för användning i knäet.

Vad är polyakrylamidhydrogel?

En hydrogel av polyakrylamid är en typ av tvärbundet polymermaterial som kan behålla en betydande mängd vatten samtidigt som den behåller sin struktur, och dess höga vattenhalt ger den en flexibilitet som liknar naturlig vävnad. Arthrosamid, en hydrogel, är en inert och icke-pyrogen polymergel som består av 97,5 % sterilt vatten och 2,5 % tvärbunden polyakrylamid.

Hur skiljer sig Arthrosamid från andra injektioner?

I motsats till injektioner med viskosupplement som hyaluronsyra (HA), platelet Rich Plasma (PRP) och regenerativ stamcellsterapi har Arthrosamid en unik egenskap att bli en integrerad del av den mjuka synovialvävnaden i ledkapseln, vilket resulterar i långvarig och uthållig smärtlindring.

Hur säkert är Arthrosamid?

Användningen av Arthrosamid intraartikulär (IA) polyakrylamidgel (iPAAG) för att lindra smärtsymptom i samband med knäartros anses säker. I kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna som observerades mild till måttlig injektionsrelaterad smärta eller mild svullnad under de första veckorna till månaderna efter injektionen.

Hur effektiv är behandlingen med Arthrosamid?

Arthrosamid har förmågan att dämpa leden, vilket leder till minskad smärta, stelhet och förbättrad rörlighet. Det har visat sig vara ett säkert behandlingsalternativ som ger långvarig lindring och kan förbättra den allmänna livskvaliteten. I en betydande studie rapporterade över 70 % av patienterna att de upplevde dessa fördelar.

Hur reduceras det inflammatoriska svaret på artros med Arthrosamid-behandling?

Slitage och slitage är troligen den huvudsakliga orsaken till den inflammatoriska reaktionen. Arthrosamid kan dock injiceras i området kring den inre ledkapseln för att återställa viskositeten i synovialvätskan, vilket förbättrar smörjningen och belastningsfördelningen. Arthrosamid integreras också i synoviumet i den inre ledkapseln, vilket ger en kuddliknande effekt.

Hur länge varar Arthrosamid?

Forskning har visat att de smärtlindrande effekterna av Arthrosamid kan hålla i upp till tre år. De första undersökningarna har dock antytts att effekterna kan vara längre, eventuellt i flera år till. Två betydande studier övervakar för närvarande patienter i fem år för att fastställa hela omfattningen av Arthrosamids ihållande och långvariga fördelar.

Vad kan jag förvänta mig efter behandlingen med Arthrosamid?

Genom att ge en enda injektion på 6 ml kan Arthrosamid minska smärta och stelhet och förbättra rörligheten, vilket leder till långvarig och uthållig smärtlindring och förbättrad livskvalitet. Det är viktigt att råda patienterna att undvika ansträngande aktiviteter under de första två dagarna efter injektionen, precis som vid alla invasiva ledprocedurer. Vissa tillfälliga injektionsrelaterade biverkningar, såsom mild till måttlig smärta vid injektionsstället eller svullnad runt knät, kan förekomma under den första veckan efter injektionen.

Kan Arthrosamid fördröja ledprotesoperation?

Forskning har visat att viskosupplementering kan fördröja tiden till total knäledsbyte. Med tanke på Arthrosamids långvariga och ihållande effekter förväntas det ge liknande fördelar.

Hur minskar smärtan med Arthrosamid?

Även om den exakta mekanismen för smärtlindring fortfarande är under utredning, fungerar Arthrosamid som en dämpande faktor för leden. Kliniska prövningar har visat dess förmåga att minska smärta, lindra stelhet och förbättra rörligheten, vilket resulterar i långvarig lindring och en övergripande förbättring av livskvaliteten. Arthrosamid har också visat sig vara säkert att använda.

Är behandlingen med Arthrosamid smärtsam?

Innan du får en Arthrosamid-injektion kan du få lokalbedövning för att bedöva området runt knäet. Det sticker till vid bedövningen. Det vanligaste är att patienten väljer att inte ta någon lokalbedövning. Det känns normalt sett väldigt lite vid behandlingen.

Under de kliniska prövningarna var de vanligaste biverkningarna mild till måttlig injektionsrelaterad smärta och/eller lätt svullnad under de första veckorna till månaderna efter injektionen.

När kan du återgå till sporten efter en Arthrosamid-injektion?

Generellt föreslår vi att du vilar ditt knä från träning i ungefär en vecka efter hydrogelinjektionen. Detta råd minskar risken för ett uppblossande eller en svullnad efter injektionen. Den smärtlindrande effekten börjar verka efter 4-6 veckor.

Är Arthrosamid en typ av hyaluronsyra?

Nej, vi hittar hyaluronsyra i senor, ligament och leder, så kroppen bryter snabbt ner den. Däremot är Arthrosamid hydrogel icke nedbrytbar, vilket innebär att den håller längre i knäleden.

Vetenskapliga artiklar:

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

14 + 9 =