ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

EPTE eller EPI vad är det?

EPTE för behandling av senor och ledband

PTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) och EPI (Electrolysis Percutaneous Intratissue) är två tekniker som bygger på samma princip. Ursprunget kommer från den spanske fysioterapeuten José Manuel Sánchez Ibánez. Han såg under OS-92 att alla aktiva som han undersökte hade kroniska senbesvär. Normalt behandlas detta med antiinflammatorisk medicin. Vilket visat sig felaktigt då forskningen visat att det istället beror på att det är för lite inflammation. Det medför att kroppens egna läkande mekanismer ej aktiveras tillräckligt. Senproblem är orsakade av nedbrytningsprocesser i senan som ej läker. Det är inflammationsprocessen som aktiverar denna läkning. Genom att skapa en kontrollerad inflammationsprocess läker de kroniska skadorna.

José Manuel Sánchez Ibánez utvecklade metoden EPI. EPTE är en senare metod och kommer från ett konkurrerande företag. Den stora skillnaden är att med EPTE används ej lika mycket ström, vilket patienterna upplever som mindre smärtsamt. Resultatmässigt är det ingen skillnad.

Vad är EPTE?

EPTE är en teknik där en tunn nål förs in i behandlingsområdet. För att se att det är rätt plats som behandlas sker detta med hjälp av ultraljudsdiagnostik. Vi kan då se att nålen är på rätt plats vilket gör att behandlingen blir så effektiv som möjligt. Det är likström i nålen vilket drar till sig positiva joner i det drabbade området. Det leder till att det bli en basisk miljö, vilket är bra för läkningen. Men det skapas också en kontrollerad inflammationsprocess och det är nödvändigt för att en läkning skall kunna ske.

Gör det ont?

I de flesta fall gör det ont. Men inte så ont att man inte står ut. Allt från ett lätt obehag till måttlig smärta är vanligt. Själva nålsticket gör knappt ont alls.

Vad behandlas med EPTE?

Det går att använda EPTE vid både akuta och kroniska skador/problem. Det är inte bara senor som behandlas utan även muskler och ledband. Hälsporre och olika senproblem som hälsena, knäskålssenan och senan uppe i axeln (m. supraspinatus sena) är vanliga problem som behandlas med EPTE. Tennisarmbåge samt andra problem som t.ex. ”gubbvad ”och axelproblem. Det finns ett stort användningsområde för denna behandlingsteknik.

Hur ofta sker behandling?

Det vanligaste är en behandlingsserie på 3-6 behandlingar med 5-10 dagar mellan behandlingarna. Vid kroniska problem kan antalet behandlingar behöva utökas. Vanligen sträcks då tiden ut mellan de senare behandlingarna.

Vad gör kan jag göra efter behandlingen?

Det är normalt att bli öm i en till några dagar efter behandlingen. Aktiv vila är bra, vilket innebär att du tränar andra kroppsdelar än den som har blivit behandlad. Behandlingen bör också kompletteras med excentrisk styrketräning. Excentrisk träning är den del av en rörelse där du bromsar rörelsen. Ta t.ex. en tåhävning. Den excentriska fasen är när du sjunker ner med hälen. Det kallas också den negativa fasen.
Har du fått behandlat hälsenan ska du inte ut och springa under de närmsta dagarna. Har du haft långvariga problem kan det vara så att det behövs flera veckors aktiv vila innan den drabbade kroppsdelen kan tränas som vanligt.

Pris

Vänligen se prislistan. Att det är dyrare än vanlig behandling är pga att vi använder dyr teknik som ultraljudsdiagnostik för att lokalisera det rätta området.

När bör man ej behandla – kontraindikationer

 • Pacemaker (benen och höften är inga problem)
 • Blodförtunnande läkemedel
 • Vid och kring proteser eller liknande av metall
 • Graviditet (att behandla en hälsena, hälsporre eller tex tennisarm är inga problem)
 • Cancer
 • Blodpropp
 • Hudåkommor som t.ex. psoriasis, i området som skall behandlas
 • Nedsatt känsel i området som skall behandlas
 • Pågående kortisonbehandling
 • Lymfödem i behandlingsområdet.
 • Bakterieinfektion i området som skall behandlas.
 • Hjärtsjukdom

Bokar tid gör du i Onlinebokningen se länken här ovan.

Fredrik Jensen
Legitimerad naprapat

EPTE för behandling av ledband och senor som inte vill läka

Vetenskapliga artiklar :

 1. Rolle A, Rodríguez T, Domínguez S, Martínez J, Granell J, et al. Prospective Randomized Trial of Electrolysis for Chronic Plantar Heel Pain. Foot & Ankle International (FAI). 2018 May; 39 (9).
 2. Abat F, Valles S-L, Gelber P-E, Polidori F, Jorda A, García-Herreros S, et al. An experimental study of muscular injury repair in a mouse model of notexin-induced lesion with EPI® technique. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2015;7:7.
 3. Abat F, Valles SL, Gelber PE, Polidori F, Stitik TP, García-Herreros S, et al. [Molecular repair mechanisms using the Intratissue Percutaneous Electrolysis technique in patellar tendonitis]. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014 Aug;58(4):201–5.
 4. Abat F, Gelber PE, Polidori F, Monllau JC, Sanchez-Ibañez JM. Clinical results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis (EPI®) and eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Apr;23(4):1046–52.
 5. Abat F, Diesel W-J, Gelber P-E, Polidori F, Monllau J-C, Sanchez-Ibañez J-M. Effectiveness of the Intratissue Percutaneous Electrolysis (EPI®) technique and isoinertial eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy at two years follow-up. Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Jul 14;4(2):188–93.
 6. Abat F, Sánchez-Sánchez JL, Martín-Nogueras AM, Calvo-Arenillas JI, Yajeya J, Méndez-Sánchez R, et al. Randomized controlled trial comparing the effectiveness of the ultrasound-guided galvanic electrolysis technique (USGET) versus conventional electro-physiotherapeutic treatment on patellar tendinopathy. J Exp Orthop. 2016 Dec;3(1):34.
 7. Arias-Buría JL, Truyols-Domínguez S, Valero-Alcaide R, Salom-Moreno J, Atín-Arratibel MA, Fernández-de-Las-Peñas C. Ultrasound-Guided Percutaneous Electrolysis and Eccentric Exercises for Subacromial Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:315219.
 8. De la Cruz Torres B, Albornoz Cabello M, García Bermejo P, Naranjo Orellana J. Autonomic responses to ultrasound-guided percutaneous needle electrolysis of the patellar tendon in healthy male footballers. Acupunct Med. 2016 Aug;34(4):275–9.
 9. F A, Pe G, Jc M, Jm S-I. Large Tear of the Pectoralis Major Muscle in an Athlete. Results after Treatment with Intratissue Percutaneous Electrolysis (EPI®). Journal of Sports Medicine & Doping Studies. 2014 May 31;1–4.
 10. García Bermejo P, de la Cruz Torres B, Naranjo Orellana J, Albornoz Cabello M. Autonomic activity in women during percutaneous needle electrolysis. European Journal of Integrative Medicine [Internet]. 2017 Feb; Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876382017300197
 11. García Bermejo P, De la Cruz Torres B, Naranjo Orellana J, Albornoz Cabello M. Autonomic Responses to Ultrasound-Guided Percutaneous Needle Electrolysis: Effect of Needle Puncture or Electrical Current? J Altern Complement Med. 2017 Jan 30;
 12. García Bermejo, Paula, B Torres, José Naranjo Orellana, and Manuel Albornoz-Cabello. “Autonomic Activity in Women during Percutaneous Needle Electrolysis.” European Journal of Integrative Medicine, February 1, 2017. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2017.02.002.
 13. González-Pérez LM, Lopez-Martos R, Montes-Carmona JF, Urresti-Lopez FJ, Ruiz-Canela P, Infante-Cossio P, et al. Effectiveness of Percutaneous Intratissue Electrolysis (PIE) technique in the temporomandibular myofascial pain syndrome. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2015 Oct 1;44:e214.
 14. González-Pérez LM, Lopez-Martos R, Montes-Carmona JF, Urresti-Lopez FJ, Ruiz-Canela P, Infante-Cossio P, et al. Effectiveness of Percutaneous Intratissue Electrolysis (PIE) technique in the temporomandibular myofascial pain syndrome. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2015 Oct 1;44:e214.
 15. Jimeno Serrano, FJ, Escolar Reina, P, Montilla Herrador, J. Tratamiento de la tendinopatía crónica cuadricipital y rotuliana post-fractura multifragmentaria de rótula con Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI©). Caso clínico. Fisioterapia y calidad de vida. 2011;14(1):20–3.
 16. Kazemi A, R-Moreno MD. Results of the Electrolysis Percutaneous Intratissue in the shoulder pain: infraspinatus, A Randomized Controlled Trial. Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología [Internet]. 2016 Aug 15 [cited 2017 Jan 11];30(1). Available from: http://www.revortopedia.sld.cu/index.php/revortopedia/article/view/87
 17. Mattiussi G, Moreno C. Treatment of proximal hamstring tendinopathy-related sciatic nerve entrapment: presentation of an ultrasound-guided “Intratissue Percutaneous Electrolysis” application. Muscles Ligaments Tendons J. 2016 Sep 17;6(2):248–52.
 18. Moreno C, Mattiussi G, Núñez FJ. Therapeutic results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis (EPI®) in the treatment of rectus abdominis-related groin pain in professional footballers: a pilot study. J Sports Med Phys Fitness. 2016 Oct;56(10):1171–8.
 19. Moreno C, Mattiussi G, Javier Núñez F, Messina G, Rejc E. Intratissue Percutaneous Electolysis (EPI®) combined with Active Physical Therapy for the treatment of Adductor Longus Enthesopathy-related Groin Pain: a randomised trial. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Jan 23;
 20. Muñoz FJM, Garrido JFV, Ibáñez JMS, Mirapeix FM i. Estudio de coste-efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI ®) en las epicondilalgias. Fisioterapia. 2012;34(5):208–15.
 21. Sánchez-Ibáñez MM F. Cambios clínicos en el síndrome del Túnel del Carpo con la aplicación de la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI©. Fisioterapia y calidad de vida. 2011;14(1):17–9.
 22. Sánchez-Ibáñez VG F, Minaya-Muñoz F. Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI(R)) en las tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. Trauma (Mapfre). 2010;21(4):227–36.
 23. Sánchez Ibáñez, J.M. Evolución clínica en el tratamiento de la entesopatía rotuliana crónica mediante electr-estimulación percutánea ecodirigida: estudio de una serie de casos en población deportiva. Internet 2013 Available from: http://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/2478/tesis_4e3422.PDF?sequence=1
 24. Sánchez Ibáñez, J.M. ¿Fascitis o fasciosis plantar?: bases biológicas de su tratamiento mediante electrólisis percutánea intratisular (EPI). Podología Clínica. 2004;5(1):22–9.
 25. Sánchez Ibáñez, J.M. Fascitis plantar: tratamiento regenerativo mediante electrólisis percutánea intratisular (EPI(R). Podología Clínica. 2010;11(2):36–48.
 26. Sanchez-Ibanez JM, Fern ME, ez, Monllau JC, Alonso-Diez A, Sanchez-Garcia J, et al. New Treatments for Degenerative Tendinopathy, focused on the Region-Specific of the Tendon. Rheumatology: Current Research. 2015 Oct 26;1–12.
 27. Sánchez Ibáñez, J.M. Técnica de electrólisis percutánea intratisular (EPI ). Fisioterapia al dia. 2013;8(4):62–4.
 28. Sánchez Ibáñez, J.M. Tratamiento mediante electrólisis percutánea (EPI) ecoguiada de una tendinopatía de Aquiles en un futbolista profesional. Podología Clínica. 2008;9(4):118–29.
 29. Sánchez-Ibàñez JM, Fernàndez ME, Moreno C, Marti D, Belón P. Ultrasound-Guided EPI® Technique and Eccentric Exercise, New Treatment for Achilles and Patellar Tendinopathy Focused on the Region-Specific of the Tendon. Orthopedic & Muscular System: Current Research [Internet]. 2015 Oct 6 [cited 2017 Jan 11]; Available from: http://www.omicsonline.org/open-access/ultrasoundguided-epi-technique-and-eccentric-exercise-new-treatment-for-achilles-and-patellar-tendinopathy-focused-on-the-regionspecific-of-the-tendon-2161-0533-1000200.php?aid=61579
 30. Sanchez-Ibanez JM. Ultrasound-Guided Epi Technique, New Treatment for Degenerative Tendinopathy. Journal of Nursing & Care. 2015 Oct 29;1–4
 31. Sanchez-Ibanez JM, Fern ME, ez, Monllau JC, Alonso-Diez A, Sanchez-Garcia J, et al. New Treatments for Degenerative Tendinopathy, focused on the Region-Specific of the Tendon. Rheumatology: Current Research. 2015 Oct 26;1–12.
 32. Sánchez Ibáñez, J.M. Técnica de electrólisis percutánea intratisular (EPI ). Fisioterapia al dia. 2013;8(4):62–4.
  Sánchez Ibáñez, J.M. Tratamiento mediante electrólisis percutánea (EPI) ecoguiada de una tendinopatía de Aquiles en un futbolista profesional. Podología Clínica. 2008;9(4):118–29.
 33. Sànchez-Ibàñez JM, Fernàndez ME, Moreno C, Marti D, Belón P. Ultrasound-Guided EPI® Technique and Eccentric Exercise, New Treatment for Achilles and Patellar Tendinopathy Focused on the Region-Specific of the Tendon. Orthopedic & Muscular System: Current Research [Internet]. 2015 Oct 6 [cited 2017 Jan 11];
  Available from: http://www.omicsonline.org/open-access/ultrasoundguided-epi-technique-and-eccentric-exercise-new-treatment-for-achilles-and-patellar-tendinopathy-focused-on-the-regionspecific-of-the-tendon-2161-0533-1000200.php?aid=61579
 34. Sanchez-Ibanez JM. Ultrasound-Guided Epi Technique, New Treatment for Degenerative Tendinopathy. Journal of Nursing & Care. 2015 Oct 29;1–4.
 35. Sánchez-Ibáñez MM F, Valera-Garrido F. Uso de la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI©) en la epicondialgia crónica. Fisioterapia y calidad de vida. 2011;14(1):13–6.
 36. Valera-Garrido F, Minaya-Muñoz F, Medina-Mirapeix F. Ultrasound-guided percutaneous needle electrolysis in chronic lateral epicondylitis: short-term and long-term results. Acupunct Med. 2014 Dec;32(6):446–54
 37. CLINICAL TRIALS
 38. Ultrasound Guided Therapeutic Percutaneous Electrolysis in Achilles Tendinopathy. ClinicalTrials.gov/Identifier:NCT03167554 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03167554?term=epte&rank=2
 39. The effectiveness of Therapeutic Percutaneous Electrolysis in Persons With the Treatment of Supraspinatus Tendinopathy (MRH-EPTE) ClinicalTrials.gov Identifier:/NCT03184181 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03184181?term=supraspinatus&cntry1=EU%3AES&rank=2
  Electrolysis Technique vs Manual Therapy in Pelvic Pain. ClinicalTrials.gov Identifier/NCT03163160.
  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03163160
 40. US-guided Percutaneous Electrolysis (EPE®) in Shoulder Pain. ClinicalTrials.gov Identifier:
  NCT02569281 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record?term=Percutaneous+electrolysis&rank=2
 41. Ultrasound-guided Percutaneous Electrolysis in Plantar Fasciosis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. E ectiveness of US-guided Percutaneous Electrolysis Versus Placebo in Individuals With Plantar Fasciosis. ACTRN12616001430426. https://www.anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=12616001430426

Vad vill du ha hjälp med? Fyll i och tryck på SKICKA

3 + 12 =