ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Diagnostiskt ultraljud på Rygg & Idrottskliniken

Uppdaterat (20220826)

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen har nu även möjlighet att undersöka med diagnostiskt ultraljud även kallat MSK ultraljud.

Ultraljudsbild axel

Vänster axelled. Avfotograferad med mobilkamera så kvaliteten på bilden är mycket sämre än verkligheten.

 

En stor fördel med diagnostiskt ultraljud är att det går att se t.ex. hur det rör sig i axelleden, är där en inklämning eller inte?

Vid hälsporre mäter jag tjockleken på senan för att se om den är påverkad eller ej Detta har lett till bättre behandling och uppföljning.

Det har även varit en del Karpaltunnelsyndrom där vi har kunnat se om det är en inklämd medianus nerv eller inte.

Diagnostiskt ultraljud hjälper till att hitta den perfekta lokalisationen för att t.ex. köra stötvåg eller för att injicera PRP eller använda dry-needling.

Diagnostiskt ultraljud ökar säkerheten för att göra en korrekt diagnos vilket hjälper dig att få en korrekt behandling.

Varför muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik?

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik är en ofarlig metod för att undersöka muskler, senor, ledband, nerver och leder.

Det blir en ökad träffsäkerhet för att diagnostisera problem i rörelseapparaten. Tex hör jag ofta att en patient har fått diagnosen bursit i höften (inflammerad slemsäck). Vid undersökningen med det diagnostiska ultraljudet ser vi att bursit är mycket ovanligt. Det är nästan alltid en tendinos dvs ett kroniskt problem med senan eller senorna vid infästningen. Att då ha fått en kortisonspruta (vilken dessutom oftast är placerad utan ultraljud och därmed har mycket dålig träffsäkerhet) gör nästan aldrig problemet bättre. Då vi med det diagnostiska ultraljudet har sett vad orsaken är kan vi välja en lämplig behandling.

Likadant är det med axelleden. Här är det också vanligt att de har fått diagnosen inklämning (impingement) vilket vi också med diagnostiskt ultraljud kan se att det är ganska ovanligt. Även här är det oftast problem med senor, men även andra åkommor. Lokalisation och lämplig behandling kan väljas utifrån det som ultraljudet visar eller inte visar.

Diagnostiskt ultraljud har en hög upplösning och i många fall mer lämpligt än MR (magnetkamera). MR är bra på många saker men vi kan tex inte undersöka leden under rörelse, vilket vi kan med diagnostiskt ultraljud. När leden ej är i rörelse är det inte säkert att vi ser något problem. När vi rör på leden ser vi kanske att det trycks ut vätska ur ledhålan, vilket då inte behöver visa sig på MR. Vi kan också se att ett benutskott kanske inte alls medför något problem då leden inte alls blir påverkad av detta benutskott. Detta är bara några få och enkla exempel.

diagnostiskt ultraljud på Rygg och Idrottskliniken i Lund

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

5 + 10 =