ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

PRP-behandling

PRP Platelet Rich Plasma Proloterapi ACP PRF – kan kroppen läka snabbare och bättre?

av legitimerad naprapat Fredrik Jensen (uppdaterad 2020328) Diverse vetenskapliga studier: tryck här för att läsa

Hjälp för artros? Läs här.

Vad är PRP och PRF?

PRP står för Platelet Rich Plasma och utvinns från ditt eget blod. Det innebär att det ej är ett läkemedel. Det är din kropps egna tillväxtfaktorer som används, inget konstgjort medel. Det gör att det ej heller blir några allergiska reaktioner, vilket kan ske med läkemedel.

PRP kallas även Autologous Blood eller Autologous Conditioned Plasma (ACP).

PRF är Platelet Rich Fibrin. Enkelt uttryckt är PRF när vi inte använder antikoaguleringsmedel. Som regel använder vi inte antikoaguleringsmedel och det innebär att vi använder PRF vid injektionerna. PRF har fått mycket uppmärksamhet och anses bättre än vanlig PRP. Vanlig PRP är mycket bra så det skall vi inte glömma. Ännu har jag inte sett någon studie som jämför dessa för att påvisa att PRF skulle vara bättre än PRP. Dock är det i många fall önskvärt att vi använder PRF men det finns olika orsaker som gör att PRP är det vi använder. En orsak är att det kan vara svårt att dra blod och att det tar tid. Då använder vi antikoaguleringsmedel. En annan orsak är om vi skall använda en stor mängd, som för proloterapi.

PRP aktiverar kroppens egna naturliga läkande egenskaper, för att reparera skadad vävnad som muskler, senor och ligament. I laboratorier har det visats att också broskvävnad kan återbildas. Dock har det av naturliga skäl varit svårt att påvisa på levande personer. I en laboratoriemiljö kan försöksdjur användas där dessa sedan avlivas och ledbrosket kan studeras. Då har forskarna sett att även ledbrosk kan återskapas. När det gäller människor är det inget som kan undersökas på detta sätt. Vi kan inte ta ihjäl människor för att titta i leden och vi kan inte heller göra artroskopi, för det kommer i sin tur att accelerera artrosen. Däremot användes MRT för att försöka se en ökning av ledbrosket men det är en teknik som ej är tillräckligt känslig, för att upptäcka små förändringar.

PRP har visat sig kunna påskynda läkning, vilket har gjort att det är ett populärt sätt för elitidrottare att använda sig av PRP, för att snabbare komma tillbaka efter en skada eller operation. Det finns studier som har visat att läkningen vid t.ex. lårkaka har påskyndats med 35-60%.

Rafael Nadal rapporteras att han regelbundet använder PRP för att påskynda läkning av sina skador. ”Rafael Nadal Overcomes Knee Injury With PRP Therapy To Win The US Open 2017”.

Här kommer en annan länk till en artikel från 13 september 2019 där journalisten också pratar om att Rafael Nadal använder PRP för sina knäskador men att de inte velat avslöja det för andra. ”Novak Djokovic & Andy Murray have set the example about what (not) to say when you are injured

Jag kan rekommendera att du tittar på PRP vetenskapliga artiklar där du kan se några spännande studier som har gjort för att se om skadors läkning gick att skynda på. Kortfattat kan jag säga att studierna föreslår en påskyndad läkning.

Inom tandläkarvård har PRP används för att påskynda läkning av käkbenet när en tand har dragits ut och ett implantat skall sättas in. Detta kan ej göras förrän käkbenet har läkt. Här har det visat sig att det kan handla om flera veckor snabbare läkning när PRP har använts.

 

PRP tillverkning för behandling av artros

Blodplättar (trombocyter) innehåller olika tillväxtfaktorer som används för att reparera och läka vävnad. Det är dessa som utvinns från ditt blod och injiceras därefter med en koncentration runt 2-5 ggr det normala (PRP med högst koncentration, 5-10 ggr koncentration), in i den drabbade kroppsdelen. Med Angelsystemet kan betydligt högre koncentrationer uppnås om så skulle önskas. Även mängden röda och vita blodkroppar kan specialiceras.

Efter att blod har tagits från en ven i kroppen, vanligen i armvecket, så separeras de röda och vita blodkropparna från blodplättarna och blodplasman. Därefter utvinns blodplättarna och samlas upp för att kunna injiceras i den drabbade kroppsdelen.

Under ultraljudsguidad ledning injiceras PRP på korrekt ställe. Ultraljudet gör att vi kan se nålen vilket gör att rätt ställe med mycket hög träffsäkerhet behandlas.

Vad är då lämpligt att behandla med PRP- PRF?

Även om forskningen är relativt begränsad är följande lämpligt, men inte begränsat till:

Har du en diagnostiserad artros och vill ha hjälp?

Boka en tid för en första konsultation för att utreda om det är lämpligt att du får denna behandling.

Du bokar ett ”BESÖK INFÖR PRP/Proloterapi BEHANDLING” i Online-bokningen

Boka gör du med länken här eller uppe i menyn där det står Boka online.

Jag diagnostiserar ej artros utan detta skall du ha varit hos en läkare och fått göra. Diagnosen ställs vanligen via röntgen där det kan graderas hur allvarligt din artros är.

Mild till måttlig artros har visat på goda resultat men det har varit mer begränsat vid allvarligare artros.

PRP behandling kan göra att du slipper att opereras eller kan skjuta upp din operation.

Högst sannolikhet för att få ett bra resultat är 3 eller flera behandlingar med 2-3 veckors mellanrum. Vid PRP-prolotherapy rekommenderas 3-8 veckor mellan behandlingarna.

Diverse vetenskapliga studier: tryck här för att läsa.

Här kan du på engelska få information om PROLOTHERAPY:

Caring Medical: Caring Medical om Prolotherapy

På Youtube med många videos:

 

Fredrik Jensen

Legitimerad naprapat i Lund

Boka tid genom att trycka här!

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen är utbildad på:

Hands-on Sweden (https://hands-onsweden.se/) och har gått A-kursen, B-fördjupningskurserna samt den avslutande C-kursen med avslutande teoretiska och praktiska prov, vilka måste vara godkända för att få godkänd kurs. Detta är en OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik.
SMUG (Sport Medicine Ultrasound Group) i London England i avancerad MSK Guided Injections vilket lärs ut på kadaver för att ge bästa träning.
Stem Cell Science i London i MSK Guided Injections med PRP där träningen sker på kadaver för bästa möjliga träning.

Bilder från kursen på St Georges Hospital i London.

Utbildningen för PRP behandla artros i London

Här är jag och de andra kursdeltagarna nere i det anatomiska labbet och tränar på att sätta PRP på anatomiskt material.

Får inte lov att fotografera när vi tränar pga sekretess för de som har donerat sina kroppar för denna utbildning.

Kurs PRP och injektion med ultraljud
Kursen PRP i Lonson teoretiska delen

Från den teoretiska undervisningen med bild på studier för artros i knäleden och hur studier visat att det hjälper.

Studie PRP effekt på artros i knäleden

Här är jag på den senaste injektionskursen jag gått i London 4-5 augusti 2021 på SMUG

Sport Medicin Ultrasound Group en fantastiskt bra utbildning

SMUG injektionsutbildning i London 2021

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

14 + 7 =