ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

PRP injektioner för tennisarmbåge

På Rygg & Idrottskliniken utför vi en mängd olika ultraljudsguidade behandlingar för olika tillstånd. Dessa inkluderar hyaluronsyra– och PRP-injektioner. Men också EPTE.

tennisarm tennisarmbåge padelarmbåge

Tennisarmbåge – padelarmbåge är ett relativt vanligt problem som vi ser på kliniken.

De klassiska symtomen på tennisarmbåge är smärta på utsidan av armbågen (se bild) tillsammans med smärta vid grepp och lyft. Det är också mycket smärtsamt om du ”slår i” armbågen.

Vilken är den bästa behandlingen för tennisarmbåge?

Det finns för närvarande en mängd olika behandlingsalternativ tillgängliga för dem som lider av symtom på tennisarmbåge. På Rygg & Idrottskliniken kommer vi alltid att överväga de minst invasiva behandlingsalternativen först vilket ofta är shockwave/stötvåg.

Vem är en bra kandidat för ultraljudsvägledd injektionsterapi?

Ultraljudsstyrda injektioner övervägs för patienter med:

 • svår smärta, särskilt smärta som väcker dig på natten orsakad av tennisarmbåge
 • de med manuella jobb som kämpar eller inte kan gå till jobbet på grund av smärtan
 • smärta som inte förbättras trots omfattande sjukgymnastik och/eller stötvågsbehandling
 • smärta som avsevärt påverkar dina dagliga aktiviteter och eller hindrar dig från att idrotta eller utöva dina fritidsintressen

Vilka injektioner är effektiva för behandling av en tennisarmbåge?

För tennisarmbåge (även känd padelarmbåge eller lateral epikondylit) finns det två huvudsakliga behandlingsalternativ tillgängliga om symtomen på smärta inte förbättras;

 • Kortisoninjektioner
  PRP-injektioner (blodplättsrik plasma).

Under många år har kortisoninjektioner använts som en behandling för tennisarmbåge med god kortsiktig framgång som resulterar i lindring av det smärtsamma problemet. De ger snabb (ofta nästan omedelbar) smärtlindring. En behandling med kortisoninjektion för tennisarmbåge bör alltid följas upp med en omfattande sjukgymnastik, för att förhindra att det återkommer.

Kortisoninjektioner kan dock vara relativt kortvariga, vilket ibland innebär att en andra eller till och med en tredje injektion krävs. På Rygg & Idrottskliniken rekommenderar, och utför, vi inte kortisoninjektioner för tennisarmbåge. Vi rekommenderar aktivt emot att få denna behandling. På kort sikt blir det lindring men vetenskapliga studier har visat att de som fick kortisoninjektion var betydligt sämre på lång sikt än de patienter som inte fått någon behandling alls.

Det har också indikerats att om smärtan återkommer efter en kortisoninjektion kan den vara värre än före injektionen.

Följaktligen är detta en av huvudorsakerna till ökningen i popularitet för PRP-injektioner som behandling för tennisarmbåge, särskilt i långvariga, envisa fall.

Vad är PRP?

PRP är en ny, säker och effektiv behandling för smärta av tennisarmbåge. PRP är när vi tar blod från din arm och för att separera de olika blodkropparna i blodet, spinner vi blodet i en centrifug.
Proceduren separerar blodet i röda blodkroppar (RBC), vita blodkroppar (WBC) och ”Platelet Rich Plasma” (därav termen PRP).

På Rygg & Idrottskliniken använder vi flera olika system som anses vara marknadsledande. Till skillnad från kortison är PRP inte ett läkemedel och har få biverkningar och har inga negativa effekter på senan, vilket är en av dess främsta fördelar jämfört med kortison.

PRP eller hyalurosyra för tennisarmbåge

De viktigaste indikationerna för att använda PRP som behandling för tennisarmbåge är;

 • Om det finns betydande tendinopati (även känd som degeneration (nedbruten vävnad) eller ibland beskrivet som ”slitage”)
 • Eller en bristning i senan.

Båda dessa kommer att åskådliggöras tydligt på en diagnostisk ultraljudsskanning. På Rygg & Idrottskliniken gör vi ett ultraljud (det tillkommer ingen extra kostnad för skanningen) innan vi utför någon injektion för att säkerställa det mest lämpliga behandlingsförloppet för dig.

Om det finns betydande tendinopati eller en bristning i senan, kommer vi ofta att föreslå en PRP-injektion för att underlätta läkningsprocessen. PRP bör också övervägas om du har haft ett dåligt resultat eller endast kortvarig smärtlindring från en kortisoninjektion eller andra metoder.

Hur fungerar PRP som behandling för tennisarmbåge?

PRP använder kroppens egna naturliga läkningsprocesser för att reparera skadad vävnad. Blodplättar är blodkroppar som främjar blodkoagulering och hjälper sår att läka. PRP innehåller många proteiner som kallas tillväxtfaktorer (mer än normalt blod) som hjälper senan att läka och följaktligen minska din smärta.

Fungerar PRP mot smärta i tennisarmbåge?

Det finns flera försök i den vetenskapliga litteraturen (se referenser nedan) som stödjer användningen av PRP vid kroniska fall av tennisarmbåge som inte har förbättrats med sjukgymnastik. Vetenskapliga studier har visat att PRP är en hoppingivande och säker behandlingsmetod för smärta vid tennisarmbåge, med få biverkningar och goda resultat.

Många studier visar förbättrade resultat med PRP jämfört med kortisoninjektioner, på medellång och lång sikt.
I en långtidsstudie minskade behandling av patienter med PRP armbågssmärta och ökade funktionen signifikant, vilket översteg effekten av kortisoninjektion, även efter en uppföljning på 2 år (Gosens et al, 2011).

Resultaten av operation för tennisarmbåge är oförutsägbara och varierar avsevärt. PRP bör verkligen övervägas innan kirurgiska alternativ övervägs.

Hur länge ska du vila efter PRP-injektioner för tennisarmbåge?

Det är inte ovanligt att du efter en PRP-injektion upplever mer smärta i 2–3 dagar efter injektionen. Detta är normalt, förväntat och inget att oroa sig för. Injektionsområdet kommer att vara ömt och det kan förekomma en viss mild svullnad av senan under några dagar. Vi avråder dig från att använda antiinflammatoriska medel eftersom dessa kan minska den läkande effekten av PRP.

Hur lång är återhämtningen för en tennisarmbåge efter PRP-injektioner?

Många av våra patienter börjar uppleva smärtlindring efter 3–4 veckor, men vi förväntar oss betydande förbättringar efter 6 veckor. Det är dock viktigt att notera att patienter läker i olika takt och att vissa patienter svarar på PRP bättre än andra. Det beror också på hur länge du har haft smärtan och tillståndets svårighetsgrad.

Forskningen tyder på att det kommer att ta 3–6 månader för en fullständig återhämtning. Senorna tar tid att förbättras, eftersom de har en relativt dålig blodtillförsel jämfört med till exempel en muskel.

PRP är verkligen en mycket lovande behandling för tennisarmbåge och har resulterat i ett positivt resultat för många av våra patienter. Målet är att vara helt smärtfri samt återfå full funktion.

Hur många PRP-injektioner behöver du?

Majoriteten av forskningsstudierna använder ett protokoll med tre injektioner. Vi har upptäckt att tre injektioner ger överlägsna resultat jämfört med bara en eller två injektioner.

Vi rekommenderar därför tre injektioner med 1–3 veckors mellanrum. Men varje fall är olika och det kan bero på hur allvarligt ditt fall är.

Varför välja Rygg & Idrottskliniken?

På Rygg & Idrottskliniken har vi använt PRP för tennisarmbåge i många år och har haft utmärkta resultat. Resultaten är säkerligen mer effektiva för de patienter som har mer allvarlig strukturell förändring på ultraljudet, såsom en bristning i senan, och för de som har kroniska olösta symtom.

Vad skall du göra för att bli hjälpt?

Om du vill boka en tid eller diskutera PRP med legitimerad naprapat Fredrik Jensen. Fyll i dina uppgifter här under och skicka in. Eller så bokar du själv en tid i ONLINE BOKNINGEN.

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

13 + 8 =

Referenser:

 • Ahmad Z, Brooks R, Kang SN, Weaver H, Nunney I, Tytherleigh-Strong G, Rushton N. The effect of platelet-rich plasma on clinical outcomes in lateral epicondylitis. Arthroscopy. 2013 Nov;29(11):1851-62. doi: 10.1016/j.arthro.2013.07.272. Epub 2013 Sep 21. PMID: 24060428.
 • Alessio-Mazzola M, Repetto I, Biti B, Trentini R, Formica M, Felli L. Autologous US-guided PRP injection versus US-guided focal extracorporeal shock wave therapy for chronic lateral epicondylitis: A minimum of 2-year follow-up retrospective comparative study. J Orthop Surg (Hong Kong). 2018 Jan-Apr;26(1):2309499017749986. doi: 10.1177/2309499017749986. PMID: 29320964.
 • Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W, den Oudsten BL. Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med. 2011 Jun;39(6):1200-8. doi: 10.1177/0363546510397173. Epub 2011 Mar 21. PMID: 21422467.
 • Karaduman M, Okkaoglu MC, Sesen H, Taskesen A, Ozdemir M, Altay M. Platelet-rich plasma versus open surgical release in chronic tennis elbow: A retrospective comparative study. J Orthop. 2016 Jan 22;13(1):10-4. doi: 10.1016/j.jor.2015.12.005. PMID: 26955228; PMCID: PMC4761625.
 • Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, Jones GL, Sampson S, Vermillion DA, Ramsey ML, Karli DC, Rettig AC. Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients. Am J Sports Med. 2014 Feb;42(2):463-71. doi: 10.1177/0363546513494359. Epub 2013 Jul 3. PMID: 23825183.
 • Raeissadat SA, Sedighipour L, Rayegani SM, Bahrami MH, Bayat M, Rahimi R. Effect of Platelet-Rich Plasma (PRP) versus Autologous Whole Blood on Pain and Function Improvement in Tennis Elbow: A Randomized Clinical Trial. Pain Res Treat. 2014;2014:191525. doi: 10.1155/2014/191525. Epub 2014 Jan 20. PMID: 24579044; PMCID: PMC3918359.
 • Raeissadat SA, Rayegani SM, Hassanabadi H, Rahimi R, Sedighipour L, Rostami K. Is Platelet-rich plasma superior to whole blood in the management of chronic tennis elbow: one year randomized clinical trial. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2014 Mar 18;6:12. doi: 10.1186/2052-1847-6-12. PMID: 24635909; PMCID: PMC4006635.
 • Seetharamaiah VB, Gantaguru A, Basavarajanna S. A comparative study to evaluate the efficacy of platelet-rich plasma and triamcinolone to treat tennis elbow. Indian J Orthop. 2017 May-Jun;51(3):304-311. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_181_16. PMID: 28566783; PMCID: PMC5439317.