ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Lokala kortisoninjektioner kan ofta ge snabb och effektiv minskning av smärta och inflammation; Men som med alla injektionsbehandlingar är lindring vanligtvis tillfällig. Även om kortisoninjektioner anses vara mycket säkra, kan vissa personer uppleva biverkningar av behandlingen.

Nedan försöker vi svara på några vanliga frågor och ge dig lite användbar information innan du överväger att boka en behandling. Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

Injektion i skulderleden

VAD ÄR KORTISON OCH HUR ANVÄNDS KORTISON FÖR INJEKTIONER?

Kortison är ett steroidhormon och är den inaktiva formen av kroppens egna kortisol.

Kortisol förekommer naturligt i människokroppen och konstgjorda (syntetiserade) läkemedel av kortisol används för att minska smärta och inflammation. Kortison kan tas som tabletter eller ges som en injektion. Skälet för att injicera kortison är att vi kan rikta en mycket mindre dos mer exakt till smärtområdet.

Kortison används ofta för patienter med inflammatoriska tillstånd och muskuloskeletal smärta, såsom inflammatorisk artrit och kommer att ordineras av en läkare eller annan delegerad terapeut. Men de kan också användas vid degenerativa sjukdomar som artros och en rad andra mjukdelstillstånd som också involverade smärta och/eller inflammation.

Det finns olika kortisonpreparat, vissa har kortare verkande som fungerar mycket snabbt men tyvärr ger de bara mycket kortvarig lindring under några dagar. Längre verkande steroider som de som används för injektioner tar 2-7 dagar innan de fungerar men kan hålla i flera månader eller längre efter behandlingen. Det öppnar upp för att du kan komma i gång med rehabiliteringsträning för ditt problem.

VAD HÄNDER NÄR JAG FÅR EN ULTRALJUDSGUIDAD KORTISONINJEKTION?

Terapeuten som utför din injektion kommer att välja det mest lämpliga kortisonpreparatet och den minsta dosen, baserat på ditt kliniska tillstånd och dina symtom. Först kommer det att göras en ultraljudsundersökning av det aktuella området.

Detta möjliggör en mer formell diagnos och även en exakt leverans av injektionsbehandlingen. Förutsatt att det inte finns kontraindikationer, kommer terapeuten att injicera kortisonpreparatet direkt i området som är drabbat. Det kan till exempel vara i leden eller runt den mjukvävnad som identifierats i diagnosen. De flesta injektioner är bekväma och tolereras väl av patienten.

Av säkerhetsskäl kan din terapeut behöva skjuta upp din injektion, t.ex. om du har instabilt blodtryck eller om ditt blodsocker är känt för att vara instabilt på grund av diabetes. I dessa situationer kan vi kräva ett specifikt skriftligt medgivande från din läkare för att kunna fortsätta.

VAD KOMMER HÄNDA EFTER INJEKTIONEN?

Ofta, om du har lokalbedövning, känns din smärta mindre direkt efter injektionen. Denna initiala bedövning av smärtan kommer vanligtvis att försvinna efter ett par timmar. Men kan i många fall fortsätta.

Det tar vanligtvis flera dagar (2–7 dagar) innan den fulla effekten av kortisonet kan kännas, med smärta är ofta avsevärt reducerad vanligtvis inom en vecka efter injektionen.

Om du planerar att ha lokalbedövning kan detta orsaka en viss lokal domning av vävnaden under ett par timmar och därför rekommenderar vi att du undviker att köra bil under denna tid. Det är bra att ha någon med sig som kan hjälpa dig att köra bilen hem.

Om du får en injektion i en led rekommenderas att undvika ansträngande träning i cirka två dagar efteråt. Det är inte fel att ta det lugnt upp till en vecka efteråt och att inte träna hårt under denna tid.

Om du får en injektion runt en sena, rekommenderas att undvika kraftiga stötar och ansträngande belastningsaktiviteter i 10–14 dagar efteråt. Kan du inte vila din vävnad i 10–14 dagar efter injektionen, kommer du ej att få en kortisoninjektion. Din terapeut kommer att diskutera återgång till aktivitet med dig på behandlingsdagen.

BEHÖVER JAG YTTERLIGARE REPETERANDE INJEKTIONER?

Det är ofta lämpligt att, för att få ett fullgott och långsiktigare resultat, upprepa injektionen. Beroende på åkomma bokas ett återbesök in efter 7–14 dagar. Under detta återbesök bestäms om det kommer att ske en ny injektion eller ej. Vissa injektioner används för att ge ett s.k. ” window of opportunity ” för att delta i träning och rehabilitering.

Generellt är din smärta betydligt bättre och fokus kommer då att vara på att återgå till träning och konservativ behandling. Du kan diskutera möjligheten till upprepade injektioner med din terapeut på behandlingsdagen.

VILKA ÄR DE MÖJLIGA RISKERNA OCH BIVERKNINGAR?

De allra flesta människor får kortisoninjektioner utan några betydande biverkningar.
Din terapeut kommer att gå igenom de risker som finns. Det kan vara så att du av olika medicinska orsaker inte kommer att få en kortisoninjektion och att du då kommer att få rådgöra med din egen husläkare, om det är lämpligt att du får en kortisoninjektion.

Generellt anses risken för biverkningar vara större med större doser. Studier har visat att låga doser är lika bra som höga doser. Därför använder vi oss av låga doser.

Fördelen med att ha ultraljudsstyrda injektioner av kortisonpreparat är att mindre obehag upplevs vid injektionen och att rätt vävnad behandlas.

KOMMER INJEKTIONEN GÖRA ONT?

Det kan förekomma mindre obehag vid injektionstillfället, men de flesta tål behandlingen mycket väl och rapporterar ofta att proceduren var mycket mindre smärtsam än de hade befarat.

Ultraljudsguidningen gör att många injektioner kan utföras på ett sätt som är mycket bekvämare för patienterna.

KOMMER JAG ATT HA ONT EFTER INJEKTION?

Omkring 20 % av patienterna kan märka en lätt uppblossande smärta inom de första 24–48 timmarna efter injektionen. Detta brukar lösa sig inom ett par dagar. Vanligtvis räcker och rekommenderas enkla smärtstillande medel, som paracetamol, applicering av varma/kalla förpackningar och. Det är inget konstigt eller fel att du kan uppleva smärta efter en injektion.

KAN KORTISONINJEKTIONER ORSAKA FÖRÄNDRINGAR I HUDEN?

Vissa injektioner kan ibland orsaka en viss lokal förtunning och blekning (depigmentering) i hudfärgen på injektionsstället. Ibland kan en kortisoninjektion i muskler eller leder orsaka en liten fördjupning (lokal fettatrofi) i huden runt området. Dessa förändringar kommer vanligtvis att försvinna efter några månader och området återgår till det normala.

FINNS DET RISKER FÖR INFEKTION?

Infektion är en sällsynt men en potentiellt allvarlig biverkning efter kortisoninjektion. Studier tyder på en risk om cirka 1:50 000, det är en mycket liten risk. Vi gör de sterila åtgärder som behövs för att minimera denna risk. Om området efter injektionen skulle bli mer smärtsamt, svullet och varmt, du kan också få feber, rekommenderas att du omedelbart uppsöker läkare, särskilt om du också mår allmänt illa.

KOMMER EN KORTISONINJEKTION FÅ MIG ATT ÖKA I VIKT?

En av de största fördelarna med kortisoninjektioner, jämfört med att ta in orala steroider (dvs. tablettform), är att den totala dosen som krävs för behandling kommer att vara mycket lägre. Detta innebär att risken för systemiska biverkningar i allmänhet är mycket sällsynt. Så nej, du kommer inte att gå upp i vikt.

KOMMER INJEKTIONEN PÅVERKA MIN DIABETES?

Personer med diabetes typ I eller II kan uppleva en tillfällig fluktuation i deras blodsocker. Därför rekommenderar vi att patienter som har diagnostiserats med diabetes alltid bör diskutera med sin läkare innan de bokar tid för en kortisoninjektion.

Om din husläkare har kommit överens med dig om att du kan fortsätta med kortisoninjektionen, är det viktigt att du är extra vaksam på ditt blodsocker i cirka två veckor efter injektionen. Om du mår dåligt eller är orolig efter injektionen ska du tala med din läkare. Vi tar oss rätten att avstå från att ge dig en kortisoninjektion om du ha diabetes.

ANDRA MÖJLIGA BIVERKNINGAR?

Det finns ett antal andra mindre biverkningar som rodnad i ansiktet, tillfälliga förändringar i menstruation och humör. Dessa är ovanliga och går snabbt över.

KAN JAG TA ANDRA MEDICINER TILLSAMMANS MED KORTISONINJEKTIONEN?

Du kan ta de flesta andra smärtstillande mediciner tillsammans med en lokal kortisoninjektion. Behandling för vissa tillstånd som diabetes, cancer eller HIV kräver vanligtvis att du först kontrollerar med din läkare om det är okej att få en kortisoninjektion.

Om du tar ett blodförtunnande läkemedel (även kallade antikoagulantia) som Warfarin (Waran), får du först prata med din behandlande läkare för att få ett godkännande för att får en kortisoninjektion. Detta beror på den ökade risken för blödning i leden som kan öka risken för komplikationer från injektionen. Vi tar oss rätten att avstå från att ge dig en kortisoninjektion om du tar blodförtunnande medicin.

ÄR INJEKTIONER SÄKRA UNDER GRAVIDITET OCH AMNING?

Tyvärr kan vi inte erbjuda kortisoninjektioner till patienter som är gravida eftersom de potentiella riskerna för det ofödda barnet är okända. Om du för närvarande ammar, vänligen diskutera med din husläkare om det är lämpligt att få en kortisoninjektion.

BIVERKNINGAR

Potentiella biverkningar av kortisoninjektioner

Allvarliga biverkningar är sällsynta och inkluderar:

 • Led- och mjukdelsinfektioner (råd om symtom på septisk artrit och att söka läkare om de uppstår)
 • Anafylaxi

Andra potentiella biverkningar inkluderar

 • Risk för senruptur
 • Lokal subkutan fettatrofi (vanligtvis tillfällig och försvinner inom några månader)
 • Lokal depigmentering (vanligtvis tillfällig och försvinner inom några månader)
 • Smärta efter injektionen på injektionsstället.
 • Destabilisering av blodsocker hos diabetiker patienter som kräver vaksam övervakning av patienten efter injektion
 • Suddig syn eller plötslig förlust av synskärpa på grund av mycket sällsynt komplikation av central serös korioretinopati
 • Ansiktsrodnad
 • Menstruella oregelbundenheter
 • Yrsel
 • Skada eller trauma på neurovaskulära strukturer under injektionen

Mycket sällan;

 • betydande ledförstörelse eller skada kan uppstå även om det vanligtvis är förenat med alltför frekventa injektioner med höga doser.

Du kommer att bli ombedd att stanna kvar på kliniken i 15-20 minuter efter injektionen för att möjliggöra observation av eventuella biverkningar.

Vad vill du ha hjälp med? Fyll i och tryck på SKICKA

1 + 2 =