ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

 Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

(på engelska Prolotherapy)

Vad är proloterapi och hur kan det hjälpa dig?

Det är en vanlig fråga.

Tyvärr vet inte de flesta vad proloterapi är och vem det är som kan bli hjälpta av denna behandling.

För de flesta i Sverige är det en helt okänd behandling.

Enkelt kan det beskrivas med att ledband och andra vävnader runt leder som knäled, höftled och axelled har blivit uttänjda och skadade.

Ledbanden har blivit skadat och har sedan inte läkt korrekt utan har blivit degenererade. Det innebär att ledbanden är nedbrutna och försvagade. Den bindväv som ledbandet består av har inte läkt ordentligt, ofta pga inflammationshämmande medel intas när skadan har skett. Inflammationshämmande mediciner gör visserligen att det gör mindre ont men nackdelen med dessa mediciner är att läkningen hämmas. Det finns många vetenskapliga studier som visar att inflammationshämmande mediciner negativt påverkar vävnaden vid läkning.

Exempel på problem som kan behandlas med proloterapi:

 

 • Whiplash, ledbanden i nacken och bröstryggen har sträckts ut och medför därefter att du har en instabilitet i ryggen.
 • Knäled, du har vridit/sträckt ut töjt ut dina ledband. Detta ger sedan smärta och instabilitet i knäleden.
 • Fotledsvrickning, vilket gjort att dina ledband i foten har töjts ut
 • Axelleden, du har tex dragit din axel ur led och har problem sedan dess. Du kan också ha återkommande problem med att dra axeln ur led.
 • Suttit och hängt med huvudet framför skrivbordet vilket medfört att ledbanden i nacken och bröstryggen har töjts ut vilket ger huvud- och nackvärk.
 • Ländryggsproblem, vanligt vid kontorsjobb eller om du har haft ett tungt arbete.
 • Ischias, många gånger pga en överrörlighet i bäckenleden eller ländryggen.
 • Spinalstenos, stabilisera upp ledbanden så att du får mindre problem.
Bild muskler arm

Ofta har jag patienter som har fått höra att ”De har fått inflammation” och att de skall äta inflammationshämmande medicin för att bli bra.

Men när man läser basal fysiologi (läran om hur kroppen fungerar) får man lära sig att inflammation är nödvändig och den process som gör att kroppen läker.

Så varför skulle det helt plötsligt bli en diagnos att ha fått en inflammation?

Jag vet att det finns reumatiska sjukdomar som gör att kroppen reagerar på sin egen vävnad och det skapas inflammationer hela tiden. Det är inte dessa jag pratar om.

Som exempel får patienter ofta höra att de har fått tendinit, vilket säger att det är en inflammation i senan. Studier där biopsier (små bitar av vävnaden tas ut och granskas histologist under mikroskop) visar att det är avsaknad av inflammation som är problemet. Det finns vissa celler som vid inflammation men det är betydligt mer komplext än så. Det skall heta tendinos eller tendinopati och inte tendinit. Dessa behandlas helt olika. Den rekommenderade behandlingen med att begränsa inflammationen är tyvärr den som skadar mest.

Proloterapi har som mål att få ledbanden att återhämta sig och stramas upp vilket ger en stabilare led och med det mindre smärta och problem.

När en led är instabil skickar denna information till hjärnan om att det är problem med leden och musklerna runt leden spänns upp, vilket kan ge mer smärta och problem.

Hjärnan skickar också ut signaler om att smärtkemikalier skall utsöndras i vävnaden runt leden så att många olika saker som leden utsätts för, kan göra ont. Det kan vara helt normala rörelser men som helt plötsligt börjar göra ont.

Vid proloterapi ”akutiseras” vävnaden igen med målet att dra igång en ny och förbättrad läkning. Detta är inte en process som ger resultat direkt utan kräver 6-12 månaders behandling.

Du kan känna dig bättre betydligt snabbare än så men full läkning har ännu inte skett.

Ledbanden har 6-10 ggr färre blodkärl än muskelvävnad vilket medför en lång läkningstid. Att inte ha ont innebär inte att vävnaden har läkt.

Många känner snabbt en förbättring och tror därför att de ej behöver fler behandlingar, det är synd, då det ofta medför att de får tillbaka sitt problem. De tror då att behandlingen inte har hjälpt, när sanningen är att de inte har fullföljt sin behandlingsserie. 3-6 behandlingar är det normalt sett det minsta. När vi gör proloterapi med PRP hamnar vi mer mot 3-4 behandlingar vilket gör att denna behandling rekommenderas. PRP i sig tillför en stor mängd blodplättar direkt i den drabbade vävnaden och snabbar på processen i jämförelse med normal proloterapi.

Vid normal proloterapi används glukoslösning vilket svagt retar ledbanden så att ett inflammationssvar sker. Detta inflammatoriska svar drar blodplättar till skadan vilket medför att vävnaden kan läka. PRP gör även detta men med bonusen att 3-5 ggr fler blodplättar kommer till området. Vårt utrustning gör att vi kan framställa ren och högkoncentrerad PRP för proloterapi eller för artrosbehandling av dina leder.

En annan fördel med PRP -PRF är att det är kroppseget, vilket gör att det praktiskt taget inte är någon risk för allergiska reaktioner.

Hur läker vävnaden?

Det finns i princip tre olika faser och dessa överlappar varandra.

 • Inflammationsfasen
 • Nybildningsfasen
 • Mognadsfasen

Jag kommer här under kortfattat gå igenom de olika faserna.

Diagram som visar läkningsfaserna

Inflammationsfasen

När en skada uppstår sätter denna fas omedelbart igång. Det första som sker är att blodkärlen drar sig samman och en koaguleringsprocess, dvs att blodet stelnar, sätter igång. Hjärnan vill inte att vi skall förblöda utan vill omedelbart stoppa blödningen. Det är ämnet fibrinogen som tar sig till området och omvandlas till fibrin som sedan blir ett fibrinbaserat nät som stoppar blödningen. Fibrinogen skapas i levern och är ett s.k. akutfasprotein. Halveringstiden är 3-5 dagar. När blödningen har täppts till kommer istället en ökning av blodflödet att ske. Det är inflammationsfasen som ser till att detta sker. Nu är det nämligen dags att pumpa ut rätt celler och näring till vävnaden.

Vita blodkroppar (finns flera olika) städar upp i området där främmande ämnen, död vävnad och bakterier tas om hand av dessa celler.

Det här är en process där vi ser en svullnad, allt från lite till mycket smärta, rodnad och en värmeökning. Under denna fas så frisläpps också en stor mängd tillväxtfaktorer som stimulerar celler till läkning. Det låter inte speciellt smart att försöka hämma denna inledande fas, eller vad tror du själv?

Nybildningsfasen

Denna fas startar ungefär 2-3 dagar efter skadans uppkomst. Nu sätter blodkärlsnybildningen igång, den kallas med ett finare ord för angiogenesen. Kollagentrådar (kollagen är ett fiberprotein) börjar skapa ett nät av trådar som underlättar för att en korrekt läkning skall ske. Efter 1-2 dagar börjar kärlbindeväv (granulationsvävnad) att skapas. Denna vävnad består av nya småblodkärl och flera vita blodkroppsceller, makrofager och plasmaceller. Om du har fått ett sår ser du denna vävnad som en sårskorpa som är röd och som lätt blöder. Det är mycket vanligt att det bildas en ”knopp” på huden. Försök att undvika att riva av dessa för att inte få en längre läkning samt fula ärr i huden.

Mognadsfasen

Ungefär efter 1-3 veckor efter skadan startar mognadsfasen, vilken också kallas omformningsfasen. Denna fas kan pågå länge och mycket längre än vad de flesta är medvetna om. Denna kan pågå mer än ett år men är beroende på hur stor skadan är. Vid studier har det undersökt hur vävnaden läker och har kunnat se att även små skador fortsatt inte är helt läkta efter ett år. Då har mikroskop används för att undersöka de minsta beståndsdelarna i vävnaden. Här ser vi att kollagenet mer och mer återbildas och att fiberriktningen lägger sig i dragriktningen vilket medför att vävnaden mer och mer blir tänjbar och då också starkare.

Det är här vi kan se att främst senor och ledband misslyckas med att läka. Det är pga deras dåliga genomblödning. Det är vanligt att patienter går tillbaka för fort med stor aktivitet utan att ha låtit vävnaden återhämta sig. Det ökar dock risken för att det skall komma fler och värre skador i framtiden.

Något som är vanligt är att det gör lite ont och då poppar man i sig något antiinflammatoriskt och smärtstillande medel och går och tränar. Det finns en mängd studier som visar att detta inte är bra. Dock så ligger det utanför denna artikel att belysa.

Proloterapi med PRP

Proloterapi med PRP maximerar möjligheten att läka och kroniskt skadad vävnad akutiseras med ett nålstick i vävnaden samtidigt som PRP injiceras i vävnaden. Som du förhoppningsvis redan har förstått av resonemanget med de olika läkningsmekanismerna är det nödvändigt att göra denna behandling med ett återkommande intervall. Det är inget quick-fix utan en behandling som är där för att se till att du blir bra på sikt. Även om du tränar rehabträning och dylikt så ger inte dessa åtgärder en direkt behandling av dina ledband. Däremot är det utmärkt och en förutsättning för att du skall läka, att du utför rehabiliteringsträning samtidigt som behandlingen pågår.

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen är utbildad på:

Hands-on Sweden (https://hands-onsweden.se/) och har gått A-kursen, B-fördjupningskurserna samt den avslutande C-kursen med avslutande teoretiska och praktiska prov, vilka måste vara godkända för att få godkänd kurs. Detta är en OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik.
SMUG (Sport Medicine Ultrasound Group) i London England i avancerad MSK Guided Injections vilket lärs ut på kadaver för att ge bästa träning.
Stem Cell Science i London i MSK Guided Injections med PRP där träningen sker på kadaver för bästa möjliga träning.

European School of Prolotherapy i Italien. Mycket bra utbildning i proloterapi.

Har frågor om proloterapi och om du undrar om du är en lämplig kandidat för denna behandling BOKAR DU ”Konsultation på kliniken inför PRP/Proloterapi”  i On-linebokningen

 

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

12 + 13 =