ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Frusen skuldra  – Vad är det? – Finns det hjälp?

Av Fredrik Jensen legitimerad naprapat i Lund – Pågående artikel, uppdaterad 20230328

Frusen skuldra, frusen axel, adhesiv kapsulit, capsulitis adhesiva och frozen shoulder är alla namn för samma smärttillstånd.

Du som patient känner att det gör ont i skuldran och att rörelsen är begränsad, och det gäller både en aktiv rörelse eller om någon annan skapar rörelse i din led, s.k. passiv rörelse.

Det är vanligen endast den ena skuldran som drabbas.

Hur denna åkomma uppkommer är ofta okänt och klassas då som icke traumatisk frusen skuldra. Har det varit något våld inblandat? Eller någon annan slags trauma? Eller kanske en överbelastning? Eller kanske även efter att ha legat konstigt på natten, då kallar det traumatisk frusen skuldra.

(För behandling se längst ner.)

Värk i skuldran axeln

Är det en traumatisk frusen skuldra tar det runt 1 år att bli frisk medan om det är en icke traumatisk frusen skuldra tar det normalt sett 2 år. Det kan för en del hålla i sig i tre år och till och med längre än så. För andra kan det ta 5 månader från start till avslut.

Utvecklingen sker i tre olika steg eller faser:

  1. I fas ett tilltar stelhet och smärtan; denna fas varar vanligen 2-9 månader och smärtan är ofta diffus, kraftfull och gärna värst under natten.
  2. I fas två är stelheten kvar men smärtan minskar; denna fas varar vanligen 4-12 månader.
  3. I fas tre sker läkningen och rörelsen kommer sakta tillbaka; denna fas tar vanligen 5-24 månader.

När en person drabbas av frusen skuldra påverkas det dagliga livet nästan alltid. Den stela axelleden påverkar saker som att klä på sig, tvätta sig och kanske även ens arbete. Det kan vara svårt, om inte omöjligt, att ta på sig en jacka och kanske klia sig på ryggen.

Stelheten beror på att ledkapsel och ledbanden som stabiliserar axelleden krymper och det sker vanligen en förtjockning.

Det är mellan 3-5% som drabbas och det är vanligare att det är kvinnor än män. Det är också vanligast att det sker i åldern 40-60 års ålder.

Frusen skuldra läker normalt sett av sig själv men tar ofta lång tid. Prognosen för att bli helt bra av sig själv är mycket hög. Det betyder att du med största sannolikhet kommer att bli helt bra av dig själv oavsett vad du gör.

Behöver jag röntga min axelled?

Det är inte ofta en röntgen behöver utföras, varken slätröntgen eller magnetröntgen. Görs en röntgen är det för att utesluta andra åkommor. Den kliniska bilden är ofta tydlig och evidensen för att utföra en röntgen är inte där. Det är artros (ledförslitning) och värre saker och ovanliga orsaker, som tumörer. Det är dock ovanligt att dessa visar sig som frusen skuldra och det är inte heller en säker metod för att upptäcka dessa orsaker. Fredrik Jensen undersöker med ultraljudsdiagnostik vilket är en av de bästa undersökningsteknikerna för axelleden.

Vad orsakar frusen skuldra?

Frusen skuldra kan starta efter att skuldran har blivit skadad, det kan t.ex. vara de muskler som stabiliserar axelleden som har blivit överbelastade, vilket är vanligt i dag då vi sitter mycket framför datorer.

Men det kan också ske efter att armen har varit bruten eller att skuldran har opererats. Det har även rapporterats efter att personer har haft andra typer av operationer som t.ex. hjärt- och hjärnoperationer.

Frusen skuldra är också vanligare hos:

  • Personer som har varit orörliga under en längre tid
  • Personer som har haft stroke
  • Personer som har Parkinsons sjukdom
  • Personer som har tagit medicin för att behandla HIV infektioner
  • Personer som har sköldkörtelsjukdom.

En sak som är viktigt att veta att experterna inte säkert vet vad det är som orsakar frusen skuldra men det misstänks att det utvecklas när leden blir inflammerad och att ärrvävnad bildas.

Söker patienten i ett tidigt skede är det vanligt att behandling av skuldrans muskler, speciell m. subscapularis och m. infraspinatus , gör att problemet vänds väldigt snabbt. Kommer patienten i ett senare skede är resultatet ofta inte bra, utan då är det vanligt att vänta ut problemet. Behandling har visat att de som får behandling har mindre ont och det tar kortare tid. Men de har trots det ändå ganska ont och det tar relativt lång tid. Det gör att de oftast ej är nöjda med behandlingen trots att de faktiskt har mindre ont och att det tar kortare tid.

Behandling med dry-needling och eller stötvåg (shockwave) är de metoder som jag ofta använder. De skall fungera inom 1-3 behandlingar. Ser jag en förbättring av rörelse och/eller smärta kan det vara värt att fortsätta. Blir det ingen förbättring provar vi 1-2 behandlingar till. Vid en fortsatt förbättring bör behandlingen upprepas tills patienten är bra. Blir det inget resultat är det tyvärr endast att vänta ut problemet eller prova en ny behandling. Se här nedan för behandling med PRP och Hyaluronsyra.

PRP injektion för Frusen skuldra

PRP injektioner för frusen skuldra verkar kunna vara en lovande teknik. Det finns idag alldeles för lite studier för att kunna dra några stora slutsatser. Men de här under kommer från Vetenskapliga artiklar för PRP som finns på denna hemsida. På Rygg & Idrottskliniken har vi till dags datum haft en handfull patienter där alla har blivit hjälpta. Men frusen skuldra är ett komplicerat tillstånd vilket innebär att det fortsatt gör ont och fortsatt tar lite tid, men mest sannolikt har PRP behandlingen för frusen skuldra gjort att det har gått fortare. Och samtidigt skall rehabiliteringsträning för skulderleden fortsatt utföras.

 

Hyaluronsyra för frusen skuldra.

Läs här om hyaluronsyra.

Proloterapi

är också ett nytt alternativ som vi kan erbjuda på vår klinik.

Läs mer här om proloterapi.

Kortisoninjektion

Det är inte vårt förstaval men välriktade kortisoninjektioner kan vara mycket effektiva.

(Självhjälp för frusen skuldra är nästa planerade uppdatering av denna artikel)

 

Fredrik Jensen

Legitimerad naprapat

fredrik@ryggochidrottskliniken.se

www.ryggochidrottskliniken.se

Här bokar du tid online

Vad vill du ha hjälp med? Fyll i och tryck på SKICKA

4 + 3 =