ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

PRP vetenskapliga artiklar

Artiklar för PRP (uppdaterad 20230327, lägger regelbundet upp nya artiklar)

PRP vetenskapliga artiklar

 

PRP injektion för knäartros

Att behandla artros är svårt och det finns ingen behandling som stoppar utvecklingen. Ofta används kortisoninjektioner för att lindra problemet och målet är att fördröja en operation så länge som möjligt. Att träna är ett bra råd och det får lov att göra ont när träning utföres. Generellt på en VAS skala från 1-10 bör man ej gå över 5. (VAS = Visuell analog skala där du själv skattar hur ont det gör från 1 till 10). PRP för knäartros verkar vara en riktigt bra behandling. Det finns mycket vetenskapliga studier som pekar på att det finns en mycket god effekt på mild till måttlig artros. Det bästa är inte att vänta tills det blir värre utan att börja behandlingen tidigare. Vid svårare artros visar studier att det inte blir en lägre effekt (studier säger runt 40% blir bättre vid svår artros).

PRP injektion för Plantar Fasciitis – hälsporre

PRP injektion i skelett

PRP behandling för ryggraden

PRP terapi för Achilles tendinopati (senskada, tendinit, tendinos)

 

PRP injektion för tennisarm och golfarmbåge (lateral epikondylit och medial epikondylit)

PRP injektion för muskelskador

PRP Grundforskning (ej klar)

Platelet-released growth factors enhance the secretion of hyaluronic acid and induce hepatocyte growth factor production by synovial fibroblasts from arthritic patients (Anitua 2007)

Basic Science: Molecular and Biological Aspects of Platelet-Rich Plasma Therapies

Platelet-Rich Plasma Differs According to Preparation Method and Human Variability (Mazzocca 2012)

The Positive Effects of Different Platelet-Rich Plasma Methods on Human Muscle, Bone, and Tendon Cells (Mazzocca 2012)

The Anti-inflammatory and Matrix Restorative Mechanisms of Platelet-Rich
Plasma in Osteoarthritis (Sundman 2013)

The Effect of Platelet-Rich Plasma Formulations and Blood Products on Human Synoviocytes (Braun 2014)

.

Stimulation of the Superficial Zone Protein and Lubrication in the Articular Cartilage by Human Platelet-Rich Plasma (Sakata 2015)

Platelet-rich plasma in orthopedics: State of the Art (Enneper 2016)

PRP injektion för Rotatorkuffen (ej klar)

PRP injektion för höftleden – artros i höftleden (ej klar)

Platelet-Rich Plasma Augmentation of Arthroscopic Hip Surgery for Femoroacetabular Impingement: A Prospective Study With 24-Month Follow-Up (Rafos 2015)
PRP visade på lägre postoperativ smärta vid 48 timmar och att det var färre ledsvullnader vid 6 månader. Studien föreslår att PRP kan ha efekter på den postoperativa inflammationen.

Ultrasound-Guided Injection of Platelet-Rich Plasma and Hyaluronic Acid, Separately and in Combination, for Hip Osteoarthritis (Dallari 2016)
PRP injektioner erbjöd en signifikant klinisk förbättrings effekt utan några relevanta biverkningar. Förbättringarna var signifikant bättre än de andra testade behandlingarna. Kombinationen PRP + hyaluronsyra gav inte någon signifikant förbättring.

PRP injektion för hopparknä (ej klar)

Platelet-rich plasma as a treatment for chronic patellar tendinopathy: comparison of a single versus two consecutive injections

Clinical Applications of Platelet-Rich Plasma in Patellar Tendinopathy

Platelet-rich plasma injections for the treatment of refractory Achilles tendinopathy: results at 4 years

Are Multiple Platelet-Rich Plasma Injections Useful for Treatment of Chronic Patellar Tendinopathy in Athletes?

PRP injektion för Frusen skuldra