ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Dry Needling

Information till patient angående DRY NEEDLING

av legitimerad naprapat Fredrik Jensen (uppdaterad 20220822)

Dry Needling är ett effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor (se vetenskapliga artiklar längre ner i artikeln). Ofta använder jag denna terapi tillsammans med andra alternativ som stötvåg, ischemisk kompression samt kompletterar vid behov med behandling av ryggradens leder.

 

 

Dry Needling är inte akupunktur. Det som är lika är att vi använder oss av samma typ av nålar. Det normala är att nålarna är 0.3-0.40 mm tjocka.

 Målet med Dry Needling är att förändra den spända muskelsträng som är orsak till patientens nuvarande problem och/eller smärta.

Studier har visat att genom att aktivera ”the local twitch response” så har detta en effekt på den kemiska miljön i muskeln och att det inte är nödvändigt att injicera något i muskeln.

Det är det som har gett oss namnet ”Dry Needling”, alltså att vi sticker med en nål utan att spruta in någon kemisk substans.

Är Dry Needling smärtsamt?

När nålen sätts i huden kan det sticka till lite men oftast känns det inte alls. När nålen träffar en triggerpunkt kommer detta att ge en s.k. local twitch response. Många patienter beskriver local twitch response som smärtsamt men andra patienter säger att det känns som en lättnad även om det smärtar. När muskeln rycker till fås en mycket kort smärta, som en del beskriver som elektrisk och några som en kramp. Detta är helt normalt och det är det som jag vill uppnå med behandlingen.

Du bör räkna med att du kommer att ha värk efter behandlingen, som om du har arbetat mycket hårt med muskeln. Detta är mest den första behandlingen och denna reaktion klingar sedan av med uppföljande behandlingar.
Ofta så känner patienten att smärta strålar till andra ställen och speciellt där de har smärta.

Är Dry Needling farligt?

Nej, Dry Needling är en mycket säker metod om den utförs av utbildade terapeuter som har utmärkt tredimensionell anatomisk kunskap. Terapeuten vet alltid var nålspetsen befinner sig. Kontraindikationer är alltid något som först utreds för att se om dry needling är lämplig för patienten. Vanliga biverkningar av Dry Needling är blåmärken samt behandlingsömhet.

Hur länge håller behandlingsömheten i sig?

Det varierar och det är allt från några timmar till 1-2 dagar. I enstaka fall kan det vara en viss ömhet som varar längre än så.
Hur lång tid tar en behandling med Dry Needling?
Det tar normalt mellan 10-20 minuter att behandla med Dry Needling. Det tillkommer tid för undersökning och utvärdering.

Varje punkt kan behandlas allt från några sekunder upp till 30-60 sekunder.

De flesta tillstånd bör behandlas mellan 2-6 gånger där det sedan tillkommer uppföljning efter någon eller några veckor.

Det normala är att det är mellan 3-8 dagar mellan behandlingarna.

När kommer resultatet av behandlingen att kännas?

De flesta patienter känner en lättnad inom en dag eller två efter deras första behandling.
Fullständigt resultat känns typiskt efter 2-6 behandlingar.

Har du haft ont under många år är det vanligt att behöva 2-4 behandlingar för att kunna känna en förbättring. Dry Needling är en bra behandlingsmetod men vi kan inte trolla fram ett resultat på 1-2 behandlingar och sedan skall du vara bra för resten av livet.

Är nålarna sterila?

Ja, som legitimerad av socialstyrelsen är det en självklarhet att endast använda sterila engångsnålar.

Vilka tillstånd kan behandlas?

 • Muskelsmärta
 • Huvudvärk
 • Ländryggssmärta
 • Akuta ryggskott
 • Nackspärr
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Behinneinflammation
 • Smärta ut i armarna
 • Hälsporre/plantar fasciit
 • Piriformissyndrom
 • Ishias (se vetenskaplig artikel längre ner)
 • Knäsmärtor
 • Muskelbristningar
 • Skuldersmärta

Detta var bara några smärttillstånd vilket gör att det inte är begränsat till dessa här ovan som har nämnts utan betydligt mer kan behandlas.

Vilken fysisk aktivitet kan jag utföra efter Dry Needling?

Väldigt lätt fysisk aktivitet och försiktig stretching efter en behandling kan hjälp till med att minska ömheten efter en behandling.

Hur kan jag minska behandlingsömheten?

Du kan minska på behandlingsömheten genom att ta en varm dusch eller bad efter behandlingen eller lägga på en värmekudde på den behandlade kroppsdelen. Det kan också hjälpa att du varvar med att lägga på en ispåse under en minut och värmer därefter åter upp huden igen med en värmekudde.

Det är inte fel att du försiktigt sträcker på de behandlade musklerna 2-3 gånger per dag i ungefär 30 sekunder per muskel. Ett effektivt alternativ är att röra muskeln genom hela rörelseomfånget, repetitivt flera gånger, och gärna många gånger under dagen.

I princip kan vi känna smärta i vilken del av kroppen som helst. Inom skolmedicin var det förr, ofta en tro om att det endast är diskbråck, degenerativa leder och klämda nerver som förklaringar till att smärta uppstår.

Forskning har visat att det inte är på detta sätt och skolmedicinen har gjort stora framsteg för att förklara smärta och hur det ligger till.

Det är hjärnan som avgör om det skall göra ont eller inte. Under ganska många år har det varit känt att smärta ofta förmedlas från det muskulära systemet. Smärta i det muskulära systemet kan vara det primära problemet eller samexistera med andra diagnoser som t.ex. artros (ledförslitning).

Genom att förbättra muskulaturen kommer patientens problem att minska eller helt försvinna. Viktigt att tänka på är att det alltid är hjärnan som skickar ut signaler i kroppen. Kroppens vävnader sänder information in till hjärnan. Hjärnan bearbetar informationen och avgör sedan om det skall sändas en smärtsignal eller inte. Det är denna signal som Dry Needling påverkar.

Under lång tid har det muskulära systemet blivit ignorerad som en källa till smärta då muskulär smärta inte känns lokalt utan oftast skickar smärta till andra ställen i kroppen det är s.k. refererad smärta. T.ex. kan magmuskler ge ländryggsmärta och nackmuskler kan vara anledningen till huvudvärk.

Ett smärtsamt knä kan bero på triggerpunkter i lårmusklerna och en smärtsam akillessena på triggerpunkter i vadmusklerna.

För mer än 60 år sedan hittade amerikanska forskare att vid felanvändning av muskulaturen kan vissa kopplingar mellan muskeln och nerven bli skadad, vilket orsakar att muskelfibern drar sig samman och blir spänd. En sådan smärtsam kontraktion ger en liten ”knöl” i muskulaturen och kallas för triggerpunkt.

Triggerpunkter refererar eller ”triggar” smärta. Triggerpunkter kan störa cirkulationen och klämma nervfiber. Om det blir en ihållande irritation är triggerpunkterna kapabla att orsaka långvarig smärta. ”Triggerpunkten” skickar signaler till hjärnan och beslutar hjärnan att det nu skall göra ont, så gör det ont.

De goda nyheterna är att triggerpunkter är behandlingsbara även om dessa har varit irriterade och orsakat smärta i flera år. Dry Needling förändrar/tar bort den negativa signalen från vävnaden.

Det finns många sätt att behandla triggerpunkter på t.ex. manuell triggerpunktsterapi och Dry Needling är båda välbeprövade och evidensbaserade metoder.

Vid Dry Needling används en steril engångsakupunkturnål för att förbättra den lokala cirkulationen och för att stoppa den refererade smärtan som hjärnan producerar.

Diverse vetenskapliga studier:

(tanken är inte att vara någon komplett lista utan mer ge det senaste som har kommit ut)

* Kronisk huvudvärk och Dry-needling (publicerad 2019) i jämförelse med placebobehandling. Studien föreslår att Dry-needling är en effektiv och säker metod. ”A randomized trial of trigger point dry needling versus sham needling for chronic tension-type headache”

* Ny studie (publicerad september 2017) visar att Dry-Needling är effektivare än vanlig behandling ”Effectiveness of dry needling versus a classical physiotherapy program in patients with chronic low-back pain: a single-blind, randomized, controlled trial” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5599809/

* Smärta vid ischias som orsakas av diskbråck och behandling med Dry Needling. Slutsatsen i studien är att det är bra med Dry Needling vid smärta orsakad av diskbråck. Den grupp som även fick Dry Needling hade en större nedgång av smärta. Att ge Dry Needling vid misstänkt diskbråck som orsakar smärta är alltså en bra teknik. Min erfarenhet här är att patienten fortsatt har ont men att smärtan trots allt är mindre och att det går snabbare över.

”The effect of dry needling on the radiating pain in subjects with discogenic low-back pain: A randomized control trial”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244646/

* En systematisk genomgång av Dry Needling och behandling i den nedre delen av kroppen från 2016: Visar att Dry Needling är effektiv, speciellt i det kortsiktiga förloppet. Mindre smärta snabbare. Sett över tiden kommer mer eller mindre alla tekniker att ha mindre märkbar effekt.

”DRY NEEDLING IN SUBJECTS WITH MUSCULAR TRIGGER POINTS IN THE LOWER QUARTER: A SYSTEMATIC REVIEW”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4739038/

* En systematisk genomgång av Dry Needling från 2013 och där de har tittat på studier för den övre delen av kroppen, som tex nacken, skuldror och huvudvärk m.m.

De rekommenderar att använda Dry Needling med den vetenskap de har tillgång till för tillfället.

Effectiveness of Dry Needling for Upper-Quarter Myofascial Pain: A Systematic Review and Meta-analysis

https://blogs.missouristate.edu/sportsmed/files/2015/09/Dry-Needling-Systematic-Review.pdf

* En systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar publicerad i april 2017 behandling av myofasicla triggerpunkter med Dry Needling. Resultatet är att de rekommenderar Dry Needling.

Evidence for Dry Needling in the Management of Myofascial Trigger Points Associated With Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis

Fredrik Jensen

Legitimerad naprapat i Lund

Boka tid genom att trycka här!

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

3 + 1 =