ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Priser

(20220830 Med reservation för felskrivningar)

Naprapatbehandling

 • Från 750 kr/besök

EPTE

 • Från 1100 kr/lokalisation

Stötvågsbehandling

 • Från 750 kr/lokalisation

Arthrex Hyalur Hyaluronsyra populärt kallat tuppkam

Rekommenderat 3-5 behandlingar med 1 veckas mellanrum. Uppföljande behandling efter 5-6 månader eller vid behov.

 • Hyalur
  • 1.900 kr/injektion (två injektioner/lokalisationer under samma behandling kostar totalt 3.100 kr.)
  • I samband med PRP/ACP/PRF 1.500 kr/injektion.

 

PRP/PRF

En produkt där vi kan justera framställningen av PRP/PRF men inte med samma noggrannhet som Angel systemet.

 • Hög koncentration
  • 4.000 kr/injektion (två injektioner/lokalisationer under samma behandling kostar totalt 6.000 kr.)

Arthrex ACP-PRF-PRP

Amerikansk kvalitet och uppfinnesrikedom gör att tiden för hela proceduren är lägre vilket gör att vi kan ta ett lägre pris för denna högkvalitativa produkt.

 • Normal koncentration
  • 2.900 kr/injektion (två injektioner/lokalisationer under samma behandling kostar totalt 4.350 kr.)

Arthrex ANGEL custom made PRP/PRF

En dyrare startkostnad för Angel med det bästa som finns på marknaden.

 • Custom made
  • 6.000 kr/injektion (två injektioner/lokalisationer under samma behandling kostar totalt 8.000 kr.)

PRP – led/muskel och PRP – proloterapi (prolotherapy) kombinerat

Jag har gått över till att köra Arthrex Angelsystem vilket är ett system i högsta klassen. Det går att framställa en unik koncentration för olika leder eller vävnader. För framställning av PRP till proloterapi är det en stor fördel då tiden för framställandet har gått ner. Det innebär ett lägre pris för dig som patient trots att vi nu kan specialisera koncentrationen. Jag använder äkta PRP vid vår proloterapibehandling vilket innebär att den inte är utspädd med sterilt vatten eller sockerlösning.

 • PRP proloterapi – ANGEL
  • Höftled 8.000 kr
  • Axelled 8.000 kr
  • Knäled 8.000 kr
  • SI-led båda sidor 10.000 kr
  • SI-led en sida 8.000 kr
  • Ländrygg 12.000 kr
  • Ländrygg & SI-leder 18.000 kr
  • Nacke 12.000 kr
  • Övre nackleder 8.000 kr
  • Övriga leder 8.000 kr/led

Diverse vetenskapliga studier: tryck här för att läsa.