ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

En nyligen publicerad meta analys där 33 RCT studier (Randomiserade Kliniska Studier) med 7003 patienter analyserades. De forskarna tittade på var olika injektioner för knäartros. De undersökte vissa preparat ensamt samt hur dessa fungerar i kombination.

Vad är bäst PRP eller Hyaluronsyra eller en kombination?

Det vanligaste är studier för knäartros då det är en av de mest förekommande artrostyperna som patienter söker för. Då det inte finns massor av forskningspengar för denna typen av injektioner, är knäleden den led som den mesta forskningen har koncentrerats på.

Det innebär ej att det inte finns en användning för PRP eller hyaluronsyra för andra leder. Utan att det finns mycket mer begränsad forskning för andra leder. Mest troligt fungerar PRP även bra på andra leder.

Vad jämfördes?

Det var som jämfördes var PRP (Platelet Rich Plasma), hyaluronsyra (tuppkam) och ozon. Det som gjordes var att de granskades var och en för sig och sedan i olika kombinationer mellan dessa preparat.

Vad var resultatet?

Meta analysen visade att effektiviteten för PRP var bättre än för hyaluronsyra och ozon. Detta var statistiskt signifikant.

Kombinationen hyaluronsyra+ozon och PRP+hyaluronsyra var båda bättre än om endast hyalursonsyra eller ozon ensamt injicerades. Även detta var statistiskt signifikant.

Den bästa kombinationen var PRP+hyalursonsyra, vilket var bättre än PRP och hyaluronsyra var och en för sig.

Deras slutsats var att kombinationen hyaluronsyra+ozon eller PRP+hyaluronsyra eller PRP ensamt var de bästa terapierna för artros i knäleden.

Vad vill du ha hjälp med? Fyll i och tryck på SKICKA

14 + 10 =