ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Av Legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Proloterapi, eller ”proliferativ terapi”, baseras på principen att introduktion av en irriterande lösning, vanligtvis en blandning av en sockerlösning (glukos) och ibland andra ingredienser, i en skadad ligament- eller senstruktur kan starta en inflammatorisk reaktion.

Samtidigt som injektionen sker i ledbandet eller senan så fenestreras vävnaden. Det innebär att terapeuten med nålen pickar fram och tillbaka i strukturen du kan läsa mer om fenestrering här.

Denna inflammatoriska respons drar till sig immunsystemets celler och främjar frisättningen av tillväxtfaktorer. Resultatet är aktiveringen av kroppens naturliga reparationsmekanismer, vilket kan leda till kollagenproduktion och vävnadstillväxt. När kollagenet mognar, kan det leda till en förstärkning och förbättring av vävnadens funktion och integritet.

Många patienter söker proloterapi för kroniska smärttillstånd, såsom knäsmärta, ryggsmärta, tennisarmbåge och andra liknande besvär. Trots att proloterapi har blivit populärare och studier har visat positiva resultat, är det fortfarande en behandlingsmetod vars effektivitet debatteras inom den medicinska gemenskapen. Som med alla medicinska behandlingar, är det viktigt att diskutera potentiella fördelar och risker inför en eventuell behandling. Då bokar du ett konsultationsbesök här.

Vilka patienter kan behandlas med proloterapi?

Proloterapi kan användas för att behandla ett brett spektrum av muskuloskeletala tillstånd, särskilt de som involverar ledband, senor och leder.

Behandlingen används oftast för tillstånd där traditionella metoder, som fysioterapi, antiinflammatoriska läkemedel eller kirurgi, inte har varit särskilt framgångsrika.

Här är några av de vanligaste tillstånden och patientgrupperna som kan behandlas med proloterapi:

  • Tennisarmbåge (lateral epikondylit): Smärta och svaghet vid armbågens yttre del orsakad av överanvändning av underarmsmuskulaturen.
  • Golfarmbåge (medial epikondylit): Smärta på insidan av armbågen orsakad av överanvändning.
  • Kroniska ledbesvär: Det kan vara tillstånd som artros i knäet eller andra leder där proloterapi kan hjälpa till att minska smärta och förbättra funktionen.
  • Ryggsmärta: Särskilt när den är relaterad till skadade eller försvagade ledband i ryggraden. Här inkluderas även nacken och sätet.
  • Skadade eller försvagade ledband och senor: I många delar av kroppen kan proloterapi hjälpa till att stärka dessa vävnader och minska smärtan.
  • Instabilitet i leder: Orsakad av sträckta eller skadade ledband.
  • Plantar fasciit: En inflammation i den tjocka vävnaden på fotens undersida, vilket kan orsaka smärta. Här kan du läsa mer om plantar fasciit eller hälsporre som det också kallas.
  • Rotatorcuffskador: Skador i axeln, särskilt de som involverar de små musklerna och senorna runt axelleden. Diagnosticeras ofta, felaktigt, som inklämning eller bursit.
  • Sacroiliaca ledsdysfunktion (SI-leden): Smärta eller instabilitet i leden mellan korsbenet och höftbenet.

Det bör noteras att även om proloterapi kan vara användbart för många patienter, så är det inte en universallösning och kanske inte passar alla. Den bästa kandidaten för proloterapi är en patient vars smärta och funktionsnedsättning tydligt kan kopplas till en skadad eller försvagad sena, ligament eller led.
Innan man överväger proloterapi bör man diskutera sin medicinska historia, symtom och förväntningar med legitimerad naprapat Fredrik Jensen för att bedöma om det är lämpligt eller ej.

Vad vill du ha hjälp med? Fyll i och tryck på SKICKA

13 + 1 =

Här är en lista på några vetenskapliga artiklar som kan vara av intresse:

1. Rabago, D., Best, T. M., Zgierska, A. E., Zeisig, E., Ryan, M., & Crane, D. (2009). A systematic review of prolotherapy for chronic musculoskeletal pain. Clinical journal of sport medicine, 19(5), 376-380.
Sammanfattning: En systematisk genomgång av proloterapi för kronisk muskuloskeletalsmärta. Resultaten indikerar att proloterapi kan vara effektivt för vissa tillstånd, men ytterligare forskning krävs.
2. Yelland, M. J., Glasziou, P. P., Bogduk, N., Schluter, P. J., & McKernon, M. (2004). Prolotherapy injections, saline injections, and exercises for chronic low-back pain: a randomized trial. Spine, 29(1), 9-16.
Sammanfattning: En jämförelse av proloterapiinjektioner, saltlösning och träning för kronisk ländryggssmärta. Resultatet visade att proloterapi inte var överlägset jämfört med andra behandlingar.
3. Hauser, R. A., Lackner, J. B., Steilen-Matias, D., & Harris, D. K. (2016). A systematic review of dextrose prolotherapy for chronic musculoskeletal pain. Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders, 9, CMAMD-S39160.
Sammanfattning: Systematisk översikt över dextrose-proloterapi för kronisk muskuloskeletalsmärta. Slutsatsen är att proloterapi kan erbjuda smärtlindring och funktionell förbättring.
4. Reeves, K. D., & Hassanein, K. (2000). Randomized prospective double-blind placebo-controlled study of dextrose prolotherapy for knee osteoarthritis with or without ACL laxity. Alternative Therapies in Health and Medicine, 6(2), 68-79.
Sammanfattning: Studie om dextrose-proloterapi för knäartros, visade signifikanta förbättringar jämfört med placebo.
5. Rabago, D., Mundt, M., Zgierska, A., & Grettie, J. (2015). Hypertonic dextrose injection (prolotherapy) for knee osteoarthritis: Long term outcomes. Complementary Therapies in Medicine, 23(3), 388-395.
Sammanfattning: Ettårsuppföljning av patienter som behandlats med hypertona dextroseinjektioner för knäartros. Resultaten visade förbättring i smärta och funktion.
6. Rabago, D., Zgierska, A., Fortney, L., Kijowski, R., Mundt, M., Ryan, M., … & Grettie, J. (2012). Hypertonic dextrose injections (prolotherapy) for knee osteoarthritis: results of a single-arm uncontrolled study with 1-year follow-up. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 18(4), 408-414.
Sammanfattning: Ettårsuppföljning av patienter som behandlats med hypertona dextroseinjektioner för knäartros. Resultaten visade förbättring i smärta och funktion.
7. Scarpone, M., Rabago, D. P., Zgierska, A., Arbogast, G., & Snell, E. (2008). The efficacy of prolotherapy for lateral epicondylosis: a pilot study. Clinical Journal of Sport Medicine, 18(3), 248-254.
Sammanfattning: Effektiviteten av proloterapi för lateral epikondylosis (tennisarmbåge). Studien visade positiva resultat för proloterapi.
8. Sit, R. W., Chung, V. C., Reeves, K. D., Rabago, D., Chan, D. C., Chan, C. C., … & Leung, K. K. (2016). Hypertonic dextrose injections (prolotherapy) in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 6(1), 1-8.
Sammanfattning: En systematisk översikt och metaanalys av dextrose-proloterapi för symptomatisk knäartros. Resultatet visade en överlägsen effekt jämfört med kontrollbehandlingar.
9. Lyftogt, J. (2007). Subcutaneous prolotherapy treatment of refractory knee, shoulder and lateral elbow pain. Australasian Musculoskeletal Medicine, 12(2), 110.
Sammanfattning: Studie om subkutan proloterapi för smärtlindring av kroniska smärttillstånd i knä, axel och armbåge. Resultaten visade lovande resultat.
10. Lyftogt, J. (2008). Prolotherapy for recalcitrant lumbago. Australasian Musculoskeletal Medicine, 13(1), 18.
Sammanfattning: Användning av proloterapi för behandling av svår ländryggssmärta, med positiva resultat.
11. Alderman, D., Alexander, R. W., Harris, G., & Astourian, P. (2011). Prospective, randomized, single-blinded, comparative trial evaluating the treatment of plantar fasciitis with dextrose prolotherapy. Journal of Applied Research, 11(1), 13-22.
Sammanfattning: Jämförelse av dextrose-proloterapi och kontrollinjektioner för behandling av plantar fasciit. Proloterapi var överlägset.
12. Ryan, M. B., Wong, A. D., Gillies, J. H., Wong, J., & Taunton, J. E. (2011). Sonographically guided intratendinous injections of hyperosmolar dextrose/lidocaine: a pilot study for the treatment of chronic plantar fasciitis. British Journal of Sports Medicine, 45(5), 437-440.
Sammanfattning: Användning av ultraljudsledd injektion med dextrose/lidokain för behandling av kronisk plantar fasciit. Studien rapporterade positiva resultat.
13. Distel, L. M., & Best, T. M. (2011). Prolotherapy: a clinical review of its role in treating chronic musculoskeletal pain. PM&R, 3(6), S78-S81.
Sammanfattning: Klinisk översikt av proloterapi för behandling av kronisk muskuloskeletalsmärta. Slutsatsen är att proloterapi är ett lovande alternativ.
14. Eslamian, F., Amouzandeh, B., & Mazaherinezhad, A. (2015). Therapeutic effects of prolotherapy with intra-articular dextrose injection in patients with moderate knee osteoarthritis: a single-arm study with 6 months follow up. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease, 7(2), 35-44.
Sammanfattning: Effekterna av intraartikulär dextrose-proloterapi på patienter med måttlig knäartros. Resultaten visade en signifikant förbättring.
15. Dumais, R., Benoit, C., Dumais, A., Babin, L., Bordage, R., De Arcos, C., … & Allard, J. (2012). Effect of regenerative injection therapy on function and pain in patients with knee osteoarthritis: a randomized crossover study. Pain Medicine, 13(8), 990-999.
Sammanfattning: Effekten av regenerativ injektionsterapi på smärta och funktion hos patienter med knäartros jämfört med andra behandlingar.
16. Topol, G. A., & Podesta, L. A. (2011). Hyperosmolar dextrose injection for recalcitrant Osgood-Schlatter disease. Pediatrics, 128(5), e1121-e1128.
Sammanfattning: Behandling av envisa Osgood-Schlatter-sjukdom med dextrose-proloterapi, med positiva resultat.
17. Kim, W. M., Lee, H. G., Jeong, C. W., Kim, C. M., & Yoon, M. H. (2010). A randomized controlled trial of intra-articular prolotherapy versus steroid injection for sacroiliac joint pain. Journal of alternative and complementary medicine, 16(12), 1285-1290.
Sammanfattning: Jämförelse av intraartikulär proloterapi och steroidinjektion för sacroiliac joint (SI-led) smärta. Proloterapi visade bättre resultat.
18. Hooper, R. A., Frizzell, J. B., & Faris, P. (2011). Case series on chronic whiplash related neck pain treated with intraarticular zygapophysial joint regeneration injection therapy. Pain Physician, 14(2), 155-165.
Sammanfattning: Användning av intraartikulär zygapophysial ledinjektionsterapi för kronisk nacksmärta efter whiplashskada. Positiva resultat rapporterades.
19. Bertrand, H., Reeves, K. D., Bennett, C. J., & Bicknell, S. (2015). Dextrose prolotherapy versus control injections in painful rotator cuff tendinopathy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96(1), 17-25.
Sammanfattning: Jämförelse av dextrose-proloterapi och kontrollinjektioner för smärtsam rotatorcuff-tendinopati. Proloterapi visade överlägsna resultat.
20. Jensen, K. T., Rabago, D. P., Best, T. M., Patterson, J. J., & Vanderby, R. (2008). Early inflammatory response of knee ligaments to prolotherapy in a rat model. Journal of Orthopaedic Research, 26.
Sammanfattning: Studie på råttor som undersökte den tidiga inflammatoriska responsen på knäligament efter proloterapi.

Observera att detta är förenklade sammanfattningar och att för full förståelse och detaljer bör du konsultera de fullständiga artiklarna.