ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen.

Det sägs ofta att en god massage är balsam för själen men varför är massage bra? Det kan låta som en klyscha, men forskningen bakom detta påstående är omfattande. Om du någonsin har undrat varför du känner dig så avslappnad och förnyad efter en massage, kommer denna artikel att ge dig några svar.

Vad händer i kroppen under massage?

Massage kan verka enkelt, men på en biologisk nivå händer mycket. När en massageterapeut arbetar med dina muskler, skickar det signaler genom ditt nervsystem som påverkar både musklerna och ditt inre välbefinnande.

1. Ökad blodcirkulation: Genom att trycka och manipulera muskelvävnaden kan massage öka blodflödet till dessa områden, vilket ger näring till skadade eller ansträngda muskler.
2. Minskning av stresshormoner: Massage har visat sig minska nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen. Denna minskning kan leda till bättre sömn, mindre ångest och en allmänt ökad känsla av välbefinnande.
3. Stimulering av endorfiner: Dessa är kroppens naturliga smärtstillande och ”lyckohormoner”. Massage kan hjälpa till att frigöra dessa, vilket kan lindra smärta och ge en känsla av glädje.

Vilka åkommor och skador kan behandlas med massage?

Medan massage känns skönt och avkopplande, är det också ett verktyg för att behandla en rad olika åkommor och skador.

1. Muskelvärk och spänningar: För de flesta är detta den främsta anledningen till att söka massage. Långvarig muskelspänning kan orsaka smärta och funktionsnedsättning, och massage kan bidra till att lösa upp dessa spänningar.
2. Skador: Efter en skada kan vävnad bli inflammerad och spänd. Genom att öka blodflödet och minska inflammation kan massage snabba på läkningsprocessen.
3. Kroniska smärttillstånd: Människor med tillstånd som fibromyalgi eller artros kan uppleva lindring genom regelbunden massage.
4. Stress och ångest: Som nämnt tidigare, genom att minska nivåerna av kortisol och stimulera endorfiner, kan massage vara en effektiv behandling för de som lider av kronisk stress eller ångest.
5. Migrän och huvudvärk: Många upplever lindring från migrän eller spänningshuvudvärk genom massage, särskilt om den fokuserar på nack- och skulderpartiet.

Slutord
Det är tydligt att massage inte bara är en lyx för kroppen, utan också ett viktigt verktyg för att upprätthålla vår fysiska och mentala hälsa. Nästa gång du bokar en massage, vet du att du inte bara skämmer bort dig själv – du investerar också i din hälsa!

Hur bokas tid?

Du kan enkelt boka massage på följande länk:

deltamassage.bokamera.se

Jag ser fram emot att hjälpa dig!

Med vänliga hälsningar

Wiggo Hanson

Du kan läsa mer om mig här.

Här är några vetenskapliga artiklar och studier som har utforskat effekterna av massage:

1. Field, T., Diego, M., & Hernandez-Reif, M. (2007). Massage therapy research. Developmental Review, 27(1), 75-89.
• Denna översikt behandlar flera studier som utförts av författaren och hennes team över flera år. Resultaten inkluderar massagebehandlingens effekt på för tidigt födda barn, astma, dermatit, smärta bland annat vid fibromyalgi, autoimmuna tillstånd (som KOL och reumatoid artrit), immunförhållanden (HIV, bröstcancer), autistiska barn, lärandehandikappade barn och äldre med demens.
2. Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. W. (2004). A meta-analysis of massage therapy research. Psychological Bulletin, 130(1), 3.
• Denna metaanalys undersökte effektiviteten av massagebehandling. Författarna fann att massage har flera positiva effekter, särskilt på att minska ångestnivån.
3. Rapaport, M. H., Schettler, P., & Bresee, C. (2012). A preliminary study of the effects of a single session of Swedish massage on hypothalamic–pituitary–adrenal and immune function in normal individuals. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(10), 1079-1088.
• Studien fann att deltagare som mottog en 45-minuters svensk massage hade signifikanta minskningar av nivåerna av stresshormonet kortisol i blodet och urinen. Det fanns också en ökning av lymfocyter, vilket indikerar en positiv effekt på immunsystemet.
4. Cherkin, D. C., Sherman, K. J., Kahn, J., Wellman, R., Cook, A. J., Johnson, E., … & Deyo, R. A. (2011). A comparison of the effects of 2 types of massage and usual care on chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 155(1), 1-9.
• Denna studie jämförde effekterna av strukturell massage, avslappningsmassage och vanlig vård på personer med kronisk ländryggssmärta. Både strukturell och avslappningsmassage visade sig vara mer effektiva än vanlig vård när det gällde att minska smärtan och förbättra funktionen.
5. Field, T., Hernandez-Reif, M., Diego, M., Schanberg, S., & Kuhn, C. (2005). Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. International Journal of Neuroscience, 115(10), 1397-1413.
• Denna artikel fokuserar på hur massage kan påverka nivåerna av vissa neurotransmittorer i blodet.
6. Ernst, E. (1999). Massage therapy for low back pain: a systematic review. Journal of pain and symptom management, 17(1), 65-69.
• En systematisk granskning av effektiviteten av massagebehandling för ländryggssmärta.
7. Billhult, A., Lindholm, C., Gunnarsson, R., & Stener-Victorin, E. (2009). The effect of massage on immune function and stress in women with breast cancer–a randomized controlled trial. Autonomic Neuroscience, 150(1-2), 111-115.
• Undersöker effekterna av massage på immunfunktionen och stress hos kvinnor med bröstcancer.
8. Hernandez-Reif, M., Field, T., Krasnegor, J., & Theakston, H. (2001). Lower back pain is reduced and range of motion increased after massage therapy. International Journal of Neuroscience, 106(3-4), 131-145.
• Denna studie undersöker hur massage kan hjälpa till med ländryggssmärta.
9. Diego, M. A., & Field, T. (2009). Moderate pressure massage elicits a parasympathetic nervous system response. International Journal of Neuroscience, 119(5), 630-638.
• Denna artikel utforskar hur massage påverkar det parasympatiska nervsystemet.
10. Sherman, K. J., Cherkin, D. C., Erro, J., Miglioretti, D. L., & Deyo, R. A. (2005). Comparing yoga, exercise, and a self-care book for chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 143(12), 849-856.
• Även om denna studie jämför flera metoder för att behandla kronisk ländryggssmärta, innehåller den också värdefull information om massage.
11. Perlman, A. I., Ali, A., Njike, V. Y., Hom, D., Davidi, A., Gould-Fogerite, S., … & Katz, D. L. (2012). Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a randomized dose-finding trial. PLoS one, 7(2), e30248.
• Studien utforskar hur massage kan hjälpa personer med knäartros.
12. Lee, S. H., Kim, J. Y., Yeo, S., Kim, S. H., & Lim, S. (2015). Meta-analysis of massage therapy on cancer pain. Integrative cancer therapies, 14(4), 297-304.
• En metaanalys av hur massagebehandling kan lindra smärta hos cancerpatienter.
13. Quinn, C., Chandler, C., & Moraska, A. (2002). Massage therapy and frequency of chronic tension headaches. American Journal of Public Health, 92(10), 1657-1661.
• Denna artikel undersöker massagebehandlingens effekt på kroniska spänningshuvudvärk.
14. Brose, S. W., Weber, D. J., Salatin, B. A., Grindle, G. G., Wang, H., Vazquez, J. J., & Cooper, R. A. (2018). The role of assistive robotics in the lives of persons with disability. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 97(6), 478-485.
• Även om detta kanske inte direkt handlar om massage i traditionell mening, undersöker artikeln hur robotteknik kan användas för att ge terapeutiska interventioner, inklusive massage, för personer med funktionshinder.

Observera att även om dessa studier representerar en mängd forskning om massage, är det alltid viktigt att granska varje enskild studie för dess metodik, population och relevans för ett specifikt ämne eller frågeställning.