ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Vad är tanken bakom proloterapi?

Proloterapi är en terapiform som används för att behandla smärta och stelhet i leder och muskler. Oftast är det i ledband och ledkapsel som dessa injektioner sker. I den här proceduren injiceras sockerlösningar eller andra läkemedelsblandningar direkt i det smärtande området. För en starkare effekt kan PRP användas men blir då dyrare då kostnaden för PRP tillkommer. 

Målet med denna behandling är att stimulera kroppens läkningsprocess genom att öka blodflödet till det skadade området för att stärka upp ledband och ledkapsel.

Vad är knäartros?

Knäartros är en sjukdom som orsakar irritation, smärta och stelhet i knäleden. Det beror på att ledbrosket i leden har skadats eller förslitits. Detta kan leda till att leden blir mindre flexibel och att begränsningar uppstår vid användning av knäet. Det är vanligt att knäleden, orsakad av gamla skador, först har blivit överrörligt, vilket leder till större slitage på ledbrosk och menisker.

Ibland kan artros orsaka stora smärtor, särskilt när du försöker böja eller sträcka knät. Symtomen kan också vara värre efter att du har varit stillasittande en lång tid eller tvärtom, när du har använt knät mycket.

Knäartros är ett smärtsamt tillstånd som drabbar miljontals människor runt om i världen. Det är inte helt klarlagt varför vi drabbas av artros men vi vet att artros ofta leder till smärta och stelhet.

Symtomen kan omfatta:

 • svullnad,
 • ömhet,
 • svårigheter att promenera eller gå i trappor och
 • minskat rörelseomfång.

Även om det inte finns något botemedel mot knäartros finns det behandlingsalternativ som hjälper till att hantera symtomen och bromsa sjukdomens utveckling.

Träning är ett sätt att behandla knäartros

Träning hjälper till att stärka musklerna kring den drabbade leden, vilket ökar stabiliteten och minskar smärtan. Övningar som t.ex. stretching, rörelseövningar och stärkande övningar kan användas för att förbättra rörligheten och minska smärtan.

Problemet med träning är att ledbandet oftast inte påverkas. Muskelstyrka, balans och koordination tränas upp, vilket delvis kompenserar för de skadade och slappa ledbanden.

Slappa och skadade ledband leder till reflexmässiga reaktioner i kroppen. En sådan reaktion är att musklerna runt den drabbade leden reagerar med att spänna sig. Därför är det kanske inte så bra att försöka stretcha leden ytterligare. Och att stretcha kanske inte heller ger något resultat då hjärnan hela tiden försvarar den överrörliga leden med att fortsätta spänna musklerna.

Om vi kan stärka ledbanden kommer också den reflexmässiga muskelspänningen minska.

Medicinering vid knäartros

Mediciner används också för att behandla symtom på knäartros. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) förskrivs ofta för att minska svullnad och smärta i samband med artrosutbrott. Detta är läkemedel som Ipren, Voltaren och Naproxen, bara för att nämna några alternativ.

Andra mediciner som kortison, PRP och hyaluronsyra kan också injiceras direkt i den drabbade leden för lindring av inflammation och smärta. Men detta hjälper fortsatt ej de skadade ledbanden. Dock kan dessa effektivt lindra smärtan.

Alternativbehandling vid knäartros

Alternativa terapier som:

 • akupunktur,
 • laser,
 • massage,
 • TNS
 • och liknande

kan också vara till nytta för vissa personer med milda till måttliga symtom på knäartros.

Kirurgisk – ortopedisk behandling

Om behandlingar inte lyckas förbättra knäartros kan kirurgi vara ett alternativ för svårare fall. Kirurgi kan innebära att skadad vävnad repareras eller att den drabbade leden ersätts helt och hållet med ett artificiellt implantat av metall- eller plastkomponenter. Som med alla medicinska ingrepp finns det risker förknippade med kirurgi, men i vissa fall kan den avsevärt minska smärtan och förbättra rörligheten för dem som lider av knäartros.

Hur kan då proloterapi hjälpa vid knäartros?

Tanken bakom proloterapi är att ledbanden och ledkapsel stärks av att glukoslösning eller PRP injiceras i dessa strukturer. Glukosen skapar en irritation i ledbandet vilket orsakar en regenerering (nybildning) av ledbandets vävnad. Detta gör att ledbandet blir starkare och kan på så sätt stabilisera leden, vilket gör att leden blir mindre instabil. Detta skall då minska belastningen på ledbrosket och andra strukturer i leden.

Skidåkare som skadat sitt knä

Varför är det vanligt med instabila leder?

Det är vanligt att vi har råkat ut för skador tidigare i våra liv. Ibland minns vi inte dessa  skador men de påverkar fortfarande i våra leder. Det kan vara en gammal skidolycka där du vred knäleden. Det behöver inte vara så att du var tvungen att söka läkare när du skadade dig. Och det är också vanligt att det har hänt ett antal gånger. Andra vanliga orsaker är annan idrott. Fotboll, handboll och liknande idrotter har rätt höga siffror vad det gäller knäskador.

Dessa skador kan påverka ledens funktion, ofta genom att ledbandet har sträckts ut och har skapat en överrörlig och instabil led. Om en led är överrörlig och instabil är tanken bakom att det gör att ledbrosket kommer att belastas mer och det leder till slitage och skador på själva ledbrosket.

 

Finns det någon vetenskaplig evidens för proloterapi?

En relativt ny systematisk genomgång (referens 1) av det vetenskapliga läget för proloterapi och knäartros gjordes 2021.

Vad de kunde göra slutsatser om var att proloterapi och PRP behandling vid 6 månader påverkade smärtan lika mycket. PRP vid 6 månader påverkade stelheten mer än proloterapi.

Här jämför de injektion av PRP i leden och inte PRP som proloterapi.

De såg också att Proloterapi var en säker behandling utan större biverkningar.

De konkluderar att proloterapi har potentiella positiva effekter vid knäartros men att en stor del av de publicerade studierna har en tendens att inte vara neutrala. Dock fanns det ett antal som de kunde använda sig av. De föreslog att det kunde vara värt att prova proloterapi vid knäledsartros om andra behandlingar misslyckas.

En annan och nyare meta-analys (referens 2) ”Effectiveness, Compliance, and Safety of Dextrose Prolotherapy for Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis and Metaregression of Randomized Controlled Trials” undersökte effektiviteten, förändringar och hur säker proloterapi var för patienter med knäartros.

I jämförelse med placeboinjektioner och andra icke invasiva kontrollbehandlingar så visade det sig att proloterapi hade gynsamma effekter på smärta, funktion och återhämtning samt för den totala bilden på livskvalitet. I jämförelse med placebo var proloterapi bättre vid alla tidpunkter som studierna gjorde uppföljning. De varnar dock för att vi skall vara försiktiga med att tolka resultaten allt för positivt då det kan finnas en risk för övertolkning.

Referenser:

 1. Wee TC, Neo EJR, Tan YL. Dextrose prolotherapy in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. J Clin Orthop Trauma. 2021 May 20;19:108-117. doi: 10.1016/j.jcot.2021.05.015. PMID: 34046305; PMCID: PMC8144680.
 2. Chen YW, Lin YN, Chen HC, Liou TH, Liao CD, Huang SW. Effectiveness, Compliance, and Safety of Dextrose Prolotherapy for Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis and Metaregression of Randomized Controlled Trials. Clin Rehabil. 2022 Jun;36(6):740-752. doi: 10.1177/02692155221086213. Epub 2022 Mar 8. PMID: 35257594.

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

12 + 14 =