ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Många patienter ställer frågan

Vad är en ultraljudsguidad injektion?

Här ska vi därför försöka ge ett svar på ”vad det är” och ”varför det är nödvändigt”.

En ultraljudsguidad eller med andra ord en ultraljudsstyrd injektion har ett brett användningsområde när det gäller led-, muskel-, sen-, nerv-, ganglion- och slemsäcksproblematik. Det är ett mindre invasivt tillvägagångssätt som ger önskvärt resultat på kort tid.

Idag, när evidensbaserad sjukvård har visat sig vara mycket viktig, har ultraljudsguidade interventioner blivit viktigare och viktigare. Detta på grund av dess förmåga att exakt identifiera det området som är intressant och att vi i realtid kan se var nålen befinner sig. Detta medför att vi kan säkerställa att läkemedlet injiceras på rätt plats.

Ultraljudet har fördelen av att vara;

  • lättillgängligt,
  • går att repetera,
  • det är ingen strålning
  • och att vi kan göra en bedömning i realtid jämfört med andra metoder som CT, MRT och fluoroskopi.

Ultraljud är ljudvågor som med hög frekvens tränger igenom huden därför är ultraljudsguidade injektioner ett ofarligt sätt att se in i kroppens vävnader, så väl på ytan som på djupet. Ultraljudsbilden gör att vi noggrant kan se alla olika vävnader i kroppen. Ultraljud bidrar också till att undvika att patienten utsätts för strålning eller andra skadliga biverkningar.

Vad är en ultraljudsguidad injektion –

Fördelar för patienten

Principen för en ultraljudsguidad injektion är att vi mycket noggrant kan styra injektionen direkt till målvävnaden. Detta maximerar patientnyttan och minimerar den nödvändiga behandlingsdosen.

Forskning visar också följande fördelar med ultraljudsguidade injektioner:

  • Minskade skadeincidenter.
  • Minskade allmänna biverkningar.
  • Bättre patientkomfort.
  • Bättre patienttillfredsställelse.
  • Betydligt mer exakt injektion vid alla injektionsförfaranden.
  • Förbättrade resultat.

En metastudie av Cochrane

I en Cochrane studie av injektioner med kortison i axelleden, med eller utan ultraljudsguidning, visade på skillnader mellan grupperna. Dock inte tillräckligt med skillnad för att ekonomiskt kunna rekommendera att kostnaden för ultraljudet var försvarbart. Detta trots att alla mätningar visade på bättre resultat i ultraljudsgruppen. I ultraljudsgruppen var det mindre smärta, bättre funktion, högre livskvalitet, mindre biverkningar och att behandlingseffekten var betydligt bättre. Vad det gäller behandlingseffekten ansåg 61 av 100 personer som fått ultraljudsguidning att det hade varit en behandlingsframgång, det var 22% mer än den blinda gruppen. Tittar vi därefter på gruppen som fått blinda injektioner var det endast 39 av 100 personer som ansåg att det varit en behandlingsframgång.

Sämre med kortison än PRP

Observera att det var KORTISON de injicerade och resultatet var för den bästa gruppen 61% framgång, när det var med ultraljudsguidning, men endast ett resultat på 39% för gruppen utan ultraljudsguidning. Detta är betydligt sämre effekter än vad vi ser när vi använder PRP/PRF (80-90%), och det utan risk för att skada leden ytterligare.

Ibland förstår jag inte dessa studier. Trots att de visar klara skillnader och att skillnaderna är statistiskt signifikanta (det var 1035 försökspersoner) så rekommenderas det ändå inte att använda sig av ultraljudsguidade injektioner. Konstigt.

Är det beroende på vilket preparat som injiceras?

Just när det gäller kortisoninjektioner och träffsäkerhet har det i andra studier visat sig att kortison även har en central påverkan på kroppen. Detta medför därför att en exakt lokalisation ej har lika stor betydelse för behandlingsresultatet.

När det gäller injektioner med PRP, PRF eller hyaluronsyra är det emellertid mycket viktigt att träffa rätt för att få en effekt.

I en studie från 2019 med 1147 patienter där de jämförde injektioner i knäleden med hyaluronsyra med eller utan ultraljudsguidning. Denna studie visade dessutom att, i likhet med andra studier, att genom att använda sig av ultraljudsguidade injektioner så kunde resultatet optimeras. Det var jämförelsevis signifikant färre (33%) som gick vidare och bytte knäleden än den blinda gruppen, där gick nämligen 46% gick vidare och bytte knäled. När forskarna även tog hänsyn till övervikt var resultatet ännu tydligare. I ultraljudsgruppen var det 35% som gick vidare för knäoperation mot 52% i gruppen utan ultraljudsguidning.

Vilken led forskars det mest på?

Mycket forskning om smärta handlar om stora leder, där knäleden står för uppemot 90% av de vetenskapliga studierna. Därefter är nästa led höftled följt av fotled och slutligen axelled. När det gäller småleder har det emellertid visat sig att det är ännu viktigare att vara ultraljudsguidade, då det är ännu svårare att träffa rätt utan ultraljudsguidning.

Numera vill allt fler patienter få sina injektioner utförda under ultraljudsguidning av ovanstående skäl, eftersom de förbättrar noggrannheten, förbättrar resultatet och minskar riskerna för biverkningar och skador under injektionsförfarandet.

På Rygg & Idrottskliniken utför vi för det första alltid en inledande ultraljudsundersökning av regionen innan vi ger injektionen. Detta hjälper oss för det andra att se till att det inte finns några skäl till att vi inte skulle vilja injicera, att diagnosen är korrekt och slutligen att det inte finns några viktiga strukturer, såsom nerver eller kärl, som skulle kunna skadas när injektionen utförs. Slutligen säkerställs att vi kan utföra en säker och så bekväm injektion som möjligt för patienten.

Vad är en ultraljudsguidad injektion – Träffsäkerhet

Med ultraljud kan vi uppnå en utmärkt visualisering av nålen. Vi ser nämligen nålen från det ögonblick då den går in i huden, till att målvävnaden träffas. Vi kan också se till att injektionsmedlet ges exakt på den punkt där vi vill ge den. Dessutom när vi nu i allt större utsträckning använder oss av andra former av injektioner, till exempel hyaluronsyra, PRP, PRF och glukoslösning vilka måste, med största möjliga noggrannhet, levereras till nervskidor, leder, senskador eller senskidor. Annars är det osannolikt att dessa preparat gör någon nytta. Vi rekommenderar därav starkt att alla injektioner bör ske med ultraljudsguidning.

Slutligen nu hoppas jag att du har fått några svar på vad en ultraljudsguidad injektion är.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta mig genom formuläret här under.

Fredrik Jensen – legitimerad naprapat

Vetenskapliga artiklar:

Fler vetenskapliga artiklar om PRP hittar du här.

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

7 + 8 =