ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Har du fått höra att ditt enda val för höftsmärta är kortisoninjektioner eller att du behöver byta ut höftleden?

Minimala invasiva regenerativa medicinska alternativ existerar och kan ge dig smärtlindring och ge dig din funktion och livsstil tillbaka utan operation.

Det vanligaste problemet med höften är höftartros – ledförslitning. Denna är s.k. degenerativ vilket betyder att ledbrosket bryts ner. Detta kan ske av flera orsaker. En orsak kan vara ett fall på höftleden och det kan ha skett för många år sedan. Detta har skadat leden vilket har satt igång en reaktion. Detta kan orsaka svullnad och smärta men även att leden missformas. Det finns också många andra strukturer runt höftleden som kan påverkas och ge smärta. Slemsäckar kan bli skadade och svullna upp. Senor (vilka fästen en muskel till ett ben) ger ofta smärta höftleden. Senorna kan ofta brytas ner och bli degenererade vilket ger olika typer av senproblem.

Om ett höftledsproblem inte behandlas så behöver du mest troligen smärtbehandling under en lång tid. Höftledskirurgi som byte av hela höftleden rekommenderas då oftast till patienter för att stoppa smärtan.

PRP står för Platelet Rich Plasma och utvinns från ditt eget blod. Det innebär att det ej är ett läkemedel. Det är din kropps egna tillväxtfaktorer som används, inget konstgjort medel. Det gör att det ej heller blir några allergiska reaktioner, vilket kan ske med läkemedel.

PRP aktiverar kroppens egna naturliga läkande egenskaper, för att reparera skadad vävnad som muskler, senor och ligament.

Nu kan du få hjälp med PRP injektioner.

För att veta om du kan bli hjälpt så BOKAR DU BESÖK INFÖR PRP/PROLOTERAPI i On-line bokningen

 

Vet du redan att du vill ha en PRP injektion är det enklaste att du själv bokar din tid i ON-LINE BOKNINGEN.

Jag rekommenderar dock att du först bokar Besök inför PRP/Proloterapi för att se vilken behandling som är mest lämplig.

Jag använder mig av ultraljudsguidning för att säkerställa att din led blir korrekt injicerad.