Artros knäled olika stadier

Det är många som lider av smärta från artros och har svårt att få hjälp.

Men finns det hjälp att få?

En del säger att det inget finns att göra och att ledbrosket inte växer tillbaka, men är det sant?

Det enkla svaret är nej. Många kan bli hjälpta med sin smärta och det är oftast det som räknas.

Jag har nu i några år arbetat med PRP (Platelet Rich Plasma) och kan säga att det går att få hjälp med sin artros.

Men som allting annat hjälper det inte alla, en 10-15% blir inte hjälpta, men 85-90% kan markant sänka sin smärta.

 

Injektion med hyaluronsyra - tuppkam

Det finns nu också möjlighet att få injektioner med hyaluronsyra det som populärt kallas tuppkam. 

En behandlingsserie om 3-5 injektioner med 1 veckas mellanrum är det rekommenderade. Hyaluron kan också kombineras med PRP/ACP

För att säkerställa att injektionen sker på rätt plats använder Fredrik Jensen sig av diagnostiskt ultraljud där vi ser var nålen befinner sig och injektioner sker på rätt plats.

 

Ultraljud injektion PRP tennisarm

Legitimerad naprapat Fredrik Jensen är utbildad på:

  • Hands-on Sweden (https://hands-onsweden.se/) och har gått A-kursen, B-fördjupningskurserna samt den avslutande C-kursen med avslutande teoretiska och praktiska prov, vilka måste vara godkända för att få godkänd kurs. Detta är en OMT certifierad examensutbildning i ultraljudsdiagnostik.
  • SMUG (Sport Medicine Ultrasound Group) i London England i avancerad MSK Guided Injections vilket lärs ut på kadaver för att ge bästa träning.
  • Stem Cell Science i London i MSK Guided Injections med PRP där träningen sker på kadaver för bästa möjliga träning.

 

Dry-needling och behandling av hälsporre:

En relativt nyligen publicerad meta-analys av Dry-needling och dess effekt kom sommaren 2017.

Meta-analys publicerad på Medline, tryck här för att läsa studien.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5571851/

"The aim of this meta-analysis was to assess the effects of MTrP needling in the treatment of patients with plantar heel pain. The pooled estimates of all seven included trials using a random-effects model showed that MTrP needling significantly reduced the VAS score and was associated with a similar success rate for pain compared with control. Moreover, the improvements of pain relief were maintained throughout the 12-month follow-up, which indicated that this treatment offered long-term effectiveness. The incidence of adverse events was comparable between MTrP needling and control groups."

Slutsatsen är att det både finns en kortsiktig vinst och ett långvarigt resultat vid behandling med Dry-needling.

Bild Dry needling

Information till patient angående DRY NEEDLING

av legitimerad naprapat Fredrik Jensen (uppdaterad 20200212)

Bild Dry needling

Dry Needling är ett effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor (se vetenskapliga artiklar längre ner i artikeln). Ofta använder jag denna terapi tillsammans med andra alternativ som stötvåg, ischemisk kompression samt kompletterar vid behov med behandling av ryggradens leder.

Dry Needling är inte akupunktur. Det som är lika är att vi använder oss av samma typ av nålar. Det normala är att nålarna är 0.3-0.40 mm tjocka.

EPTE eller EPI vad är det?

 

EPTE EPI


EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) och EPI (Electrolysis Percutaneous Intratissue) är två tekniker som bygger på samma princip. Ursprunget kommer från den spanske fysioterapeuten José Manuel Sánchez Ibánez. Han såg under OS-92 att alla aktiva som han undersökte hade kroniska senbesvär. Normalt behandlas detta med antiinflammatorisk medicin. Vilket visat sig felaktigt då forskningen visat att det istället beror på att det är för lite inflammation. Det medför att kroppens egna läkande mekanismer ej aktiveras tillräckligt. Senproblem är orsakade av nedbrytningsprocesser i senan som ej läker. Det är inflammationsprocessen som aktiverar denna läkning. Genom att skapa en kontrollerad inflammationsprocess läker de kroniska skadorna.


José Manuel Sánchez Ibánez utvecklade metoden EPI. EPTE är en senare metod och kommer från ett konkurrerande företag. Den stora skillnaden att med EPTE används ej lika mycket ström, vilket patienterna upplever som mindre smärtsamt. Resultatmässigt är det ingen skillnad.