av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Kärt barn har många namn.

padelarmbåge

 

Med den explosion av spelare av padel som har skett har det också skett en klar ökning av patienter som söker för att de har ont på utsidan av armbågen. Padel är ett enkelt och socialt spel där det går att komma igång och spela väldigt fort.

Det har lett till att många har ökat sin träningsmängd till 4-6 pass i veckan och det har skett relativt fort. Efter ungefär 3-6 månader börjar problemen med armbågen komma.

Symptomen är att det gör ont att slå till bollen när du spelar men också alldagliga saker som att greppa en kaffekopp, plocka ur disken och greppa något.

Det är inte ovanligt att det också finns en känsla av svaghet.

Smärta padelarmbåge tennisarm musarm

Här på Rygg & Idrottskliniken använder jag ultraljudsdiagnostik för att undersöka muskeln som fäster in på armbågen. Ultraljudsundersökningen visar ofta att patienten har bristningar i senan som fäster in i armbågen. Denna skada måste få tid att läka. Men då så många tycker att padel är så roligt har de fortsatt att spela. Ofta har ett s.k. epikondylitband används för att avlasta fästet. Vilket är bra men en negativ sak är att man fortsätter att spela för mycket.

  • Aktiv vila i 4-6 veckor är att rekommendera.
  • Att kolla över sin teknik är också en nödvändighet för att inte drabbas igen i framtiden.
  • Därefter gäller det att gradvis åter introducera padel där du kanske spelar 1 ggn/vecka de första 2-3 veckorna och sedan lägger till ett pass med 2-3 veckors mellanrum.
  • Går du för snabbt fram är det en stor risk att du kommer att drabbas igen.

Hur behandlar jag?

Dry-needling och behandling av hälsporre:

En relativt nyligen publicerad meta-analys av Dry-needling och dess effekt kom sommaren 2017.

Meta-analys publicerad på Medline, tryck här för att läsa studien.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5571851/

"The aim of this meta-analysis was to assess the effects of MTrP needling in the treatment of patients with plantar heel pain. The pooled estimates of all seven included trials using a random-effects model showed that MTrP needling significantly reduced the VAS score and was associated with a similar success rate for pain compared with control. Moreover, the improvements of pain relief were maintained throughout the 12-month follow-up, which indicated that this treatment offered long-term effectiveness. The incidence of adverse events was comparable between MTrP needling and control groups."

Slutsatsen är att det både finns en kortsiktig vinst och ett långvarigt resultat vid behandling med Dry-needling.

EPTE eller EPI vad är det?

 

EPTE EPI


EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) och EPI (Electrolysis Percutaneous Intratissue) är två tekniker som bygger på samma princip. Ursprunget kommer från den spanske fysioterapeuten José Manuel Sánchez Ibánez. Han såg under OS-92 att alla aktiva som han undersökte hade kroniska senbesvär. Normalt behandlades detta med antiinflammatorisk medicin. Vilket visat sig felaktigt då forskningen visat att det istället beror på att det är för lite inflammation. Det medför att kroppens egna läkande mekanismer ej aktiveras tillräckligt. Senproblem är orsakade av nedbrytningsprocesser i senan som ej läker. Det är inflammationsprocessen som aktiverar denna läkning. Genom att skapa en kontrollerad inflammationsprocess läker de kroniska skadorna.


José Manuel Sánchez Ibánez utvecklade metoden EPI. EPTE är en senare metod och kommer från ett konkurrerande företag. Den stora skillnaden att med EPTE används ej lika mycket ström, vilket patienterna upplever som mindre smärtsamt. Resultatmässigt är det ingen skillnad.

Artiklar för PRP (uppdaterad 20210228, lägger regelbundet upp nya artiklar, den senaste är en Metastudie från februari 2021 och visar på en god effekt av PRP injektion för diskogensmärta)

PRP injektion för knäartros

Att behandla artros är svårt och det finns ingen behandling som stoppar utvecklingen. Ofta används kortisoninjektioner för att lindra problemet och målet är att fördröja en operation så länge som möjligt. Att träna är ett bra råd och det får lov att göra ont när träning utföres. Generellt på en VAS skala från 1-10 bör man ej gå över 5. (VAS = Visuell analog skala där du själv skattar hur ont det gör från 1 till 10). PRP för knäartros verkar vara en riktigt bra behandling. Det finns mycket vetenskapliga studier som pekar på att det finns en mycket god effekt på mild till måttlig artros. Det bästa är inte att vänta tills det blir värre utan att börja behandlingen tidigare. Vid svårare artros visar studier att det inte blir en lägre effekt (studier säger runt 40% blir bättre vid svår artros).